VRKI januari 2014

Het deskundigenpanel inbraakbeveiliging ontwikkelde een nieuwe versie van de VRKI.

De VRKI januari 2014 vervangt dan de bestaande VRKI versie juli 2012.

De VRKI januari 2014 sluit aan op een markt waar verschillende partijen gebruikmaken van het instrument VRKI. In de VRKI is nu een aansluiting gemaakt tussen de niveaus (AL0 t/m AL3) voor de alarmtransmissie trajecten en de indeling in Security Grades die worden gehanteerd in de Nationale en Europese normen. Tevens is deze aanpassing kort samengevat in een toelichtende tabel over alarmtransmissie. Deze wordt gepubliceerd bij de VRKI-kaart 2014. De kaart is op dit moment nog niet beschikbaar.

De attractiviteitslijst is niet gewijzigd.

De VRKI wordt beheerd door het CCV. Voor een goed beheer van de documenten maakt het CCV gebruik van het deskundigenpanel inbraakbeveiliging. Het deskundigenpanel inbraakbeveiliging bestaat uit deskundigen van de volgende partijen: Verbond van Verzekeraars, Uneto VNI, Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven, Certificatie-instellingen en het CCV.

Op dewebsite van het CCV is een formulier waarmee verzekeraars een eigen versie van de VRKI-kaart (desgewenst voorzien van hun logo) kunnen aanvragen.

GEEN REACTIES