Vooral ongehuwde vrouwen bouwen minder pensioen op dan mannen

© Pixabay

Vrouwen bereiken gemiddeld genomen een veel lager pensioen dan mannen. Vooral voor ongehuwde en gescheiden vrouwen is het te bereiken pensioen relatief laag.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS over de pensioenaanspraken in 2016. Over het geheel genomen bereiken mannen een pensioen van €13.700 per jaar tegenover €9.200 voor vrouwen, een derde meer. Volgens het CBS komt dit verschil door de lagere arbeidsparticipatie van vrouwen. Deze lag in de afgelopen jaren tussen de 10 en 14 procentpunt lager in vergelijking met mannen. Er zijn verhoudingsgewijs meer vrouwen die niet of in deeltijd werken.

Interessant is verder om te kijken naar de burgerlijke staat. Dan blijkt dat bij gehuwden het verschil in het te bereiken pensioenbedrag tussen mannen en vrouwen veel groter is: bijna twee keer zo groot. Opmerkelijk daarbij is dat dit in het bijzonder komt doordat getrouwde mannen een veel hoger pensioenbedrag bereiken, zo’n 4.000 euro meer dan het gemiddelde. Daar staat tegenover dat getrouwde vrouwen verhoudingsgewijs nog altijd een hoger pensioenbedrag bereiken dan ongehuwde en gescheiden vrouwen, hoewel dit verschil beperkt blijft tot maximaal 1.000 euro per jaar.

Verder blijkt dat ongehuwde mannen in vergelijking met getrouwde mannen een relatief laag pensioenbedrag bereiken, bijna de helft minder. Het ligt ongeveer op hetzelfde niveau als dat van getrouwde vrouwen.

GEEN REACTIES