Acture wil met eigen AOV aantal onverzekerde zzp’ers terugbrengen naar 100.000

Acture wil met eigen AOV aantal onverzekerde zzp’ers terugbrengen naar 100.000
© Pixabay

Acture, private uitvoerder sociale zekerheid voor de Nederlandse flexbranche, lanceert vandaag een betaalbare AOV voor zzp’ers. Het zogeheten Tulpenfonds maakt het mogelijk om vanaf 50 euro per maand een verzekering af te sluiten tegen arbeidsongeschiktheid. Acture heeft hiermee de ambitie om het aantal onverzekerde zzp’ers terug te dringen tot onder de 100.000. Nu bedraagt dit 700.000.

Afhankelijk van het beroep en de leeftijd wordt de zzp’er opgenomen in een van vier ‘solidariteitsgroepen’. De verzekering dekt de arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte, aandoening of ongeval. Vergoed wordt een inkomensaanvulling tot maximaal het wettelijk minimum loon gedurende maximaal zeven jaar. Daarnaast worden ook de kosten van preventie-onderzoek, begeleiding bij ziekte en re-integratiekosten vergoed. De verzekeraar van het Tulpenfonds is iptiQ Life S.A. Eerder startte beroepsorganisatie Zelfstandigen Bouw een soortgelijke AOV.

Verzuimconsulent
Verzekerden die arbeidsongeschikt raken krijgen bovendien hulp van een verzuimconsulent die de zzp’ers bijstaat op weg naar herstel. Deze kijkt per incident naar de beste specialist die de zzp’er kan helpen. Ook kan een jobcoach worden ingeschakeld. Is een verzekerde na een jaar in staat om weer te werken, maar om gezondheidsredenen niet in hetzelfde beroep, dan wordt hij of zij ook daarin begeleid.

Acture wil met het Tulpenfonds inspelen op de onvrede onder zzp’ers over de hoge premies die reguliere verzekeraars rekenen voor een AOV. Volgens het fonds is er wel degelijk behoefte aan een verzekering die een eerste financieel vangnet biedt bij langer durende arbeidsongeschiktheid.

Met het Tulpenfonds vult Acture in feite het beleid van minister Koolmees in om samen met verzekeraars in te zetten op het verhogen van de verzekeringsgraad ‘door te bevorderen dat zelfstandigen een bewuste keuze maken en de weg naar de verzekeringen beter weten te vinden’.

 

GEEN REACTIES