Verzekeraar Donatus betaalt leden 45% premie terug

Donatus betaalt leden 45% premie terug
© Px

Kerken- en monumentenverzekeraar Donatus betaalt aan de leden 45% (€12,7 miljoen) van de voor 2016 ingelegde verzekeringspremies terug. Dat is mogelijk dankzij een brutowinst na belastingen van €12 miljoen (2015: €15,7 miljoen), aldus het jaarverslag. Hiermee toont Donatus haar onderlinge karakter zonder winstoogmerk.

Naast de winst van €12 miljoen kon door de stijging van de beleggingen netto €1,3 miljoen aan het eigen vermogen toegevoegd worden. Om de premierestitutie mogelijk te maken wordt circa € 0,8 miljoen aan het eigen vermogen onttrokken. Dit is mede mogelijk omdat Donatus ruimschoots voldoet aan de eisen van het Europese toezichtkader Solvency II. De solvabiliteit is 214%.

De premie in de brandsector bleef met € 30 miljoen stabiel. Binnen de portefeuille blijft het marktaandeel monumenten groeien, inmiddels 12%. Van alle rijksmonumenten heeft Donatus een marktkaandeel van circa 8%. Er zijn meer dan 4600 kerkgebouwen bij Donatus verzekerd.

Schade
Met een schade voor eigen rekening van €8,2 miljoen is 2016 een redelijk gunstig schadejaar (2015: €8,6 miljoen). Dit is in grote mate beïnvloed door de hagelstormschade op 23 juni in Noord-Brabant. Deze schade bedraagt circa €3 miljoen. Er waren 12 schadegevallen (niet zijnde storm) boven de €50.000, terwijl dit er 9 waren in 2015.
Het totaal aantal schademeldingen ligt met 2381 meldingen 17% lager dan in 2015 (2875 meldingen). Dit verschil wordt met name verklaard door het lagere aantal stormschades (-220).

De schadelast van diefstallen/inbraken/vandalisme is met 38% gedaald van €1,6 miljoen (760 schadegevallen) in 2015 naar €1 miljoen (606 schadegevallen) in 2016. Het aantal koper- en looddiefstallen hierin bedroeg 175 in 2016 (in 2015: 214) met een schadelast van €0,3 miljoen (2015: €0,5 miljoen). Er hebben zich slechts 2 (7 in 2015) verzekerde kunstdiefstallen in kerken voorgedaan.

Risicocheck.nl
Veiligheid en preventie zijn voor kerkbestuurders een zorg. Samen met andere partijen, waaronder de VBMK, de Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen, heeft Donatus een eenvoudige risicocheck voor kerkbestuurders gemaakt. Via www.kerkrisicocheck.nl krijgt men inzicht in de huidige veiligheids- en preventiesituatie en komt er een concreet advies met stappen die het kerkbestuur kan nemen om de risico’s te beperken.

Trouwe leden
Donatus Verzekeringen (1852) is dé kerken- en monumentenverzekeraar van Nederland.
Als specialist in het taxeren en verzekeren van kerkelijke en monumentale eigendommen verzekert zij voornamelijk kerkgebouwen (religieus gebruik en herbestemd) en rijks- en gemeentelijke monumenten. Als onderlinge verzekeraar staan het coöperatieve gedachtegoed en de belangenbehartiging van haar leden centraal.

Volgens directievoorzitter Alphons van der Voorn heeft Donatus in 2016 belangrijke fundamenten voor de toekomst gelegd: ‘Afgelopen jaar hebben we geïnvesteerd in de flexibiliteit van onze producten en de digitale ontsluiting hiervan voor onze leden. We hebben een ledenkorting ingevoerd, waarbij trouwe leden een hogere korting ontvangen. Veel vooral kerkelijke leden, die het financieel moeilijk hebben, zijn blij met deze aanpassingen. Alle trouwe leden (minimaal 10 jaar lid) konden hun contracten vernieuwen. Van hen heeft 95% opnieuw voor langdurige contracten gekozen. We werken aan nieuwe, digitale toepassingen voor onze leden. Zij waarderen het dat Donatus hen zoveel mogelijk ontzorgt in het verzekeren van hun eigendommen.’

Bron: Donatus

GEEN REACTIES