Veel kritiek op woekerpolisdeal Allianz

Veel kritiek op woekerpolisdeal Allianz

De overeenkomst tussen Allianz en enkele claimorganisaties over woekerpolissen krijgt forse kritiek van de Consumentenbond en Stichting AllianzDINPlanDupe, een samenwerkingsverband van gedupeerden. De belangenorganisaties vinden de compensatie te mager en betreuren het dat de compensatieregeling alleen wordt aangeboden aan consumenten die zich bij een claimorganisatie hebben aangesloten. Beide partijen willen dat Allianz de grondslagen voor de berekening van de compensatie openbaar maakt.

Vorige week werd bekend dat Allianz tot overeenstemming was gekomen met stichting Woekerpolis.nl, Consumentenclaim en Stichting Woekerpolisproces over beleggingspolissen die Allianz in het verleden had verkocht. De partijen zeiden positief terug te blikken op de onderhandelingen en tevreden te zijn met het resultaat.

Dit wordt niet gedeeld door de Consumentenbond en de Stichting AllianzDINPlanDupe. ‘We zijn blij dat Allianz eindelijk erkent dat dat klanten met een woekerpolis recht hebben op meer compensatie’, aldus Bart Combée, algemeen directeur Consumentenbond. ‘Maar de regeling die Allianz nu voorstaat doet de gedupeerden geen recht’.

De Stichting AllianzDInplanDupe-leden hebben het aanbod van Allianz tijdens een bijeenkomst afgelopen zaterdag in Utrecht massaal afgewezen, aldus voorzitter Marijke Clerx, zelf ook gedupeerde. Clerx: ‘De afwijzing was vrijwel unaniem. Wij zijn na bestudering van het aanbod absoluut niet enthousiast. Allianz compenseert niet de kosten die ten onrechte zijn ingehouden, evenmin als het beleggingsrendement dat daardoor misgelopen is. Dat maakt erg veel uit. We betreuren het dat de onderhandelingen met Allianz tot niets hebben geleid.

‘Onze leden hebben allen klachten ingediend bij de Geschillencommissie van het Kifid. We verwachten nu voor het eind van het jaar de uitspraak in de drie proefprocedures die worden begeleid door onze advocaat en actuaris en die we samen financieren. We vertrouwen erop dat Allianz dan alsnog met een redelijke compensatie over de brug zal moeten komen.’

Geheime schikkingen
De Consumentenbond en de Stichting willen dat Allianz een regeling openstelt voor alle gedupeerden en de grondslagen voor de berekening van de compensatie openbaar maakt. De Consumentenbond strijdt al langer tegen de praktijk van verzekeraars om (de inhoud van) schikkingen geheim te houden en sommige woekerpolisgedupeerden veel meer compensatie te betalen dan de vaak veel grotere groep overige klanten met dezelfde polissen. Bart Combée: ‘De Minister van Financiën is ook kritisch over de  rechtsongelijkheid die verzekeraars creëren. Hij schreef eind 2015 aan de Tweede Kamer het belangrijk te vinden dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld, en dat verzekeraars hem hebben beloofd geen nieuwe geheime schikkingen meer sluiten over woekerpolissen.’

Bron: Stichting AllianzDINPlanDupe

GEEN REACTIES