UVM verbetert resultaat op motorrijtuigenverzekeringen

Verzekeraar UVM, bekend van het label Unigarant, boog in 2016 een verlies van €3,6 mln op motorrijtuigenverzekeringen om in een €3,6 mln winst.

Dat blijkt uit het jaarverslag dat de 100%-dochter van de ANWB deze week publiceerde. Bij de WA-verzekeringen werd het verlies gehalveerd tot €3 mln, terwijl UVM bij de overige motorrijtuigenverzekeringen de winst meer dan verdubbelde naar €6,7 mln. De premies van de motorrijtuigenverzekeringen namen met bijna 6% terwijl de schades voor eigen rekening afnamen. Weliswaar noteerde UVM 7% meer geboekte schades over 2016, onder meer door letselschades. Maar omdat er volgens UVM minder voorzieningen nodig waren en ook de bedrijfskosten slechts weinig stegen, kon bij de autoverzekeringen een forse resultaatsstijging worden gerealiseerd. Ook de categorie ‘Brand- en overige schadeverzekeringen’ zag het resultaat toenemen naar €5,7 mln, onder meer door flink hogere premie-inkomsten (+17% naar €85 mln).

Resultaat
In totaal verdubbelde UVM het technisch verzekeringsresultaat naar €19,1 mln. Een papieren beleggingswinst zorgde ervoor dat de winst voor belasting uitkwam op €23,7 mln. Een jaar eerder was dit resultaat nog €9,3 mln. De totale bruto-premie-inkomsten stegen met bijna 6% naar ruim €325 mln. De solvency II-ratio kwam uit op 153%, nipt boven de eigen doelstelling van UVM van 150%.

Unigarant
Unigarant, gevolmachtigd agent van UVM, verdubbelde het resultaat voor belasting naar €6,1 mln. De ontvangen provisie steeg met 4% naar €102,5 mln. Het provisiebedrag dat aan het intermediair werd betaald, bleef evenwel gelijk op €45 mln.

GEEN REACTIES