Uitkeringen verzekeringslijfrentes nu hoger dan van bancaire lijfrentes

verzekeringslijfrentes stijgen boven bancaire lijfrentes uit

Lange tijd waren de uitkeringen van verzekeringslijfrentes lager dan die van bancaire lijfrentes. Door de lage rente zijn de verzekeringslijfrentes nu echter in het voordeel: de uitkeringen van de verzekeringslijfrentes komen nu boven die van de bancaire lijfrentes uit. Dit meldt MoneyView in het Special Item Lijfrentes.

Verschillen bancair en verzekering

Bancaire lijfrentes keren altijd het volledige bedrag uit. Overlijdt de verzekerde voordat de einddatum is bereikt, dan gaat het resterende bedrag over naar de nabestaanden. Doordat het totaal uit te keren bedrag vaststaat, is het niet mogelijk voor een levenslange uitkering te kiezen. De hoogte van de uitkering hangt af van de rente waarmee gerekend wordt.

Bij een verzekeringslijfrente stopt de uitkering meestal als de verzekerde overlijdt. Is er nog geld over, dan gaat dat naar de verzekeraar. Om hiervoor te compenseren, wordt de uitkering verhoogt met een negatieve risicopremie. De rente die bij verzekeringslijfrentes wordt toegepast, ligt lager dan die voor bancaire producten.

Per saldo zorgden de lagere rente en de risicopremie ervoor dat verzekeringsproducten een lagere uitkering gaven dan de bancaire producten. Nu de rente zo laag is, draait de situatie om: verzekeringsproducten geven nu in sommige gevallen een hogere uitkering.

Lijfrente versus pensioen

In het nieuwe pensioenakkoord heeft het kabinet als uitgangspunt genomen dat pensioen en lijfrente fiscaal op dezelfde manier behandeld worden. Een gevolg hiervan is dat het bij een lijfrente nu ook mogelijk wordt een bedrag ineens te laten uitkeren. Het betreft hier 10% van de opgebouwde waarde, net als bij het pensioen.

Een ander verschil dat het kabinet wilde aanpakken, is de mogelijkheid van een tijdelijke oudedagslijfrente. Bij pensioen bestaat dit niet, dus zou het ook voor lijfrentes afgeschaft moeten worden. “Er is echter veel verzet geweest van onder meer Adfiz, aanbieders van lijfrenteproducten, de Consumentenbond en het Verbond van Verzekeraars. Het zou honderdduizenden Nederlanders duperen. De Consumentenbond noemde de afschaffing van de tijdelijke lijfrente een ‘aantasting van de keuzevrijheid’. Het verzet heeft zijn vruchten afgeworpen, want het plan is inmiddels van tafel”, zo zegt MoneyView. Volgens MoneyView kiest ongeveer de helft van de klanten voor een tijdelijke lijfrente, dat maakt de behoefte aan deze optie voldoende duidelijk.

Beleggen

Met de huidige lage rentes is het ook interessant te kijken naar lijfrenteproducten waarbij belegd wordt, hetzij in de opbouwfase, hetzij in de uitkeringsfase. De lijfrentes in het Special Item Lijfrentes hebben geen betrekking op producten waarbij belegd wordt. In het Special Item Beleggingsrekeningen in mei 2021 heeft MoneyView aandacht besteed aan beleggingsproducten.

Bron: MoneyView

GEEN REACTIES