126 vacatures voor elke 100 werklozen

126 vacatures per 100 werkzoekenden

Op elke 100 werkzoekenden zijn er nu 126 vacatures. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ondanks dat de werkloosheid afneemt, blijken toch steeds meer mensen te lenen om bij- en omscholing te kunnen betalen. Het aantal openstaande vacatures ligt met 371.000 op een recordhoogte. Deze vacatures lijken echter niet optimaal over het land verdeeld te zijn: vooral in de noordelijke provincies maken steeds meer mensen gebruik van het langlevenlerenkrediet van de overheid.

Spanning op de arbeidsmarkt

In coronajaar 2020 nam het aantal vacatures per 100 werklozen snel af: van 90 in het vierde kwartaal van 2019 tot een dieptepunt van 52 in het derde kwartaal van 2020. Het aantal vacatures is echter weer snel aan het toenemen. In het derde kwartaal waren er 45.000 openstaande vacatures meer dan in het kwartaal ervoor. Ook in het tweede kwartaal van 2021 nam het aantal vacatures sterk toe (+82.000). In dat kwartaal waren er voor het eerst meer vacatures dan werklozen. In het derde kwartaal van dit jaar is de verhouding verder opgelopen tot 126 vacatures per 100 werkzoekenden.

Niet alleen het aantal vacatures neemt toe, ook het aantal werklozen neemt af. Het werkloosheidspercentage bedraagt nu 3,1% van de beroepsbevolking. Het aantal mensen dat geen betaald werk heeft maar hier wel naar zoekt en direct beschikbaar is om aan de slag te gaan, is afgenomen met 13.000 personen. Dit komt voornamelijk doordat meer werklozen (27.000) werk vonden dan dat werkenden werkloos werden. Aan de andere kant was de groep mensen die niet tot de beroepsbevolking behoorden die op zoek gingen naar werk maar dat niet vonden 14.000 personen groter dan de groep die stopte met zoeken.

Sectoren

De meeste openstaande vacatures zijn de vinden in de handel, de zakelijke dienstverlening en de zorg. Het aantal openstaande vacatures per duizend banen van werknemers is echter het hoogst in de horeca: daar zijn 43 vacatures per duizend banen.

Langlevenlerenkrediet steeds populairder

Ondanks dat het aantal vacatures toeneemt en het aantal werklozen daalt, wordt het langlevenlerenkrediet van de overheid steeds populairder. Dat blijkt uit onderzoek van het opleidingsinstituut Laudius. Met het levenlanglerenkrediet kunnen mensen die geen recht (meer) hebben op studiefinanciering, geld lenen voor het betalen van het collegegeld van een studie aan het mbo, het hbo of de universiteit. Op deze manier kunnen zij zich om- of bijscholen.

In 2020 steeg het aantal toekenningen hiervan met 30,9% ten opzichte van twee jaar eerder en in de eerste helft van 2021 komt het aantal toegekende kredieten al dicht in de buurt van het totale aantal van 2020. Opvallend is dat het aantal verstrekte leningen het grootst is in het noorden van het land. “Dit komt mogelijk door het beperkte aantal vacatures in het noorden van het land. Door om- en bijscholing vergroten werkzoekenden hun kansen op de arbeidsmarkt”, aldus Laudius.

Bron: CBS, Laudius

GEEN REACTIES