TVM treft extra voorzieningen voor letselschades

copyright Pixabay

Transportverzekeraar TVM heeft in 2020 een flink bedrag aan voorzieningen moeten treffen. Het positieve corona-effect (minder verkeer, dus minder schades) werd daardoor teniet gedaan.

Dat blijkt uit het jaarverslag dat de verzekeraar heeft gepubliceerd. De extra voorzieningen waren het gevolg van een interne aanpassingen van de ‘schattingen’ van de technische voorzieningen. In totaal moest TVM 33 mln euro extra opzij leggen. Volgens financieel directeur Dirk Jan Klein Essink gaat het vooral om WA-letselschadevoorzieningen, onder meer voor affectieschade. ‘Wij hebben daar als zakelijke transportverzekeraar meer last van dan verzekeraars in andere markten.’Mede vanwege de dotaties bleef de combined ratio steken op 99,7% en kwam het nettoresultaat uit op bijna 21 mln euro negatief. In 2019 was er nog een winst van 36,5 mln euro.

Een andere reden voor het verlies is een premierestitutie van in totaal 10 mln euro. Klein Essink: ‘We hebben als coöperatie besloten om in deze financieel lastige en onzekere periode eenmalig een bedrag uit te keren aan onze zakelijke Nederlandse klanten die actief zijn in logistiek en transport, over weg en water.’

In 2020 heeft TVM net als andere transportverzekeraars door de uitbraak van het coronavirus te maken gehad met een lagere instroom van schades, aldus Klein Essink. ‘Dat is gunstig geweest voor onze schaderatio. In de eerste fase, tijdens de zogenoemde intelligente lockdown in het voorjaar, was dat zelfs een fors lagere instroom. Na de zomer zagen we een stijging, maar cumulatief zijn we op jaarbasis beneden de reguliere aantallen uitgekomen.’

De premieomzet steeg van 330 naar 347 mln euro. Voor een deel komt dit door verhoging van de premie van de WA-verzekeringen, stelt Klein Essink. ‘We hebben nog steeds producten met een combined ratio van boven de 100%, bijvoorbeeld het WA-product. En we zijn daar in de markt zeker niet de enige in. Uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat het WA-product in de markt een combined ratio heeft van 117%. Wij zitten daar met TVM nog boven: rond de 125%. Hieruit blijkt dat de hele markt kampt met een rendementsissue op het WA-product, nog steeds.’

GEEN REACTIES