Stijging dekkingsgraad pensioenfondsen zet door in januari

Dekkingsgraad pensioenfondsen steeg door in januari
© Px

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen steeg in januari van 102% naar 103%. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen of indexatie, bleef gelijk op 98%. Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt, dat dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.

De rente steeg in januari gemiddeld met zo’n zestien basispunten, mede omdat de inflatie in januari over de hele Eurozone flink steeg. De waarde van de verplichtingen op basis van de UFR-methodiek daalde daardoor met ongeveer 3%.

Geen verlenging hersteltermijnen
Door de stijging van de rente daalde de vastrentende waardenportefeuille 2% in waarde. Aandelen in opkomende markten deden het relatief goed met 3% rendement ten opzichte van ontwikkelde markten, die een lichte daling lieten zien. De waarde van onroerend goed daalde. Per saldo daalde het vermogen van pensioenfondsen in januari met ongeveer 2%.

Ondanks de stijging van de gemiddelde dekkingsgraad bleef de beleidsdekkingsgraad stabiel op 98%. De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor kortingen; bij een beleidsdekkingsgraad lager dan circa 104,3% is er sprake van een dekkingstekort.

Hoewel kortingen per 1 januari 2017 bij de huidige beleidsdekkingsgraad niet uitgesloten zijn, is de verwachting dat maximaal vijf fondsen daadwerkelijk zullen korten. Vanwege dit geringe aantal heeft het kabinet besloten de hersteltermijnen niet te verlengen.

Verkiezingen
Nederlanders hebben in 2017 flink wat te kiezen op het gebied van pensioenen. Onderwerpen die bij diverse partijen op de agenda staan, zijn algemene thema’s zoals verbetering van de communicatie, het nieuwe pensioensysteem, flexibilisering van de AOW-leeftijd, versobering en meer keuzevrijheid. In de laatste peilingen is een krappe meerderheid voor een pensioenstelsel met individuele pensioenpotjes met collectieve risicodeling. Afhankelijk van de verkiezingsuitslag kan 2017 de meest fundamentele stelselwijzigingen sinds jaren opleveren.

“In de discussie over het nieuwe stelsel staan weinig partijen stil bij de zogenoemde invaarproblematiek,” zegt Frank Driessen, Chief Commercial Officer bij de afdeling Retirement & Financial Management van Aon Hewitt. “De vraag is hoe reeds opgebouwde rechten worden ondergebracht in een nieuw systeem en welke overgangsmaatregelen daarvoor nodig zijn. Diverse alternatieven moeten zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen voordat hierover een beslissing volgt.”

Het wetsvoorstel over flexibilisering van de AOW kreeg veel kritiek. Het idee is dat de AOW vervroegd kan worden tot vijf jaar vóór de wettelijke AOW-leeftijd. Door de verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar per 1 januari 2017 hebben medewerkers straks bijvoorbeeld pensioenen vanaf hun 65ste, 67ste en 68ste terwijl de AOW op weer een andere leeftijd ingaat. “Inzicht in de individuele pensioensituatie en de keuzemogelijkheden is van steeds groter belang,” aldus Driessen.
Bron: Aon Hewitt

GEEN REACTIES