Steeds vaker 100%-tekening op grootzakelijke markt

Marktpartijen signaleren een toename van 100%-tekening op de grootzakelijke verzekeringsmarkt. ‘Dat gaat ten koste van het principe van coassurantie.’

Dat stellen Rolita Hermelijn, assurantiemakelaar bij Havelaar & Van Stolk en voorzitter van het Adfiz Zakelijk Platform, en Armand Hoftijzer, directeur coassurantie bij Nationale-Nederlanden, in de recent verschenen voorjaarseditie van VNAB Visie. In een door het blad georganiseerde rondetafeldiscussie over onverzekerbaarheid, ziet Hermelijn een tendens dat ‘een aantal aanbieders in de markt, ook VNAB-leden, de 100%-tekening lijken te prefereren boven coassurantie’. Terwijl coassurantie volgens haar de oplossing zou zijn voor de gerezen problemen omtrent moeilijk verzekerbare risico’s. ‘Als alle VNAB (verzekeraars)leden zouden participeren voor slechts enkele procenten (uiteraard onder strikte condities incluis preventie) dan zouden wij vandaag de dag dit probleem niet ter sprake brengen.’ Armand Hoftijzer (Nationale-Nederlanden) noemt de toename van 100%-tekening ‘geen goede ontwikkeling’. Niet voor de coassurantiemarkt vanuit het oogpunt van risicospreiding en niet voor de klant vanuit schadeperspectief.

Calculeren
In deze discussie brengt Jeroen Zohlandt (General manager Benelux bij AIG) naar voren dat de trend mede samenhangt met de behoefte bij verzekeraars om complexe risico’s zorgvuldig te engineeren en calculeren. ‘Als een risico eenmaal is berekend en met de juiste prijs en voorwaarden binnen de appetite past, wil een verzekeraar graag vinger aan de pols houden en het liefst de lead hebben.’ Hoewel Zohlandt voorstander is van de coassurantie-gedachte verwacht hij niet dat verzekeraars om de genoemde reden hun beleid ten aanzien van 100%-tekening zullen aanpassen. Hans Groot, Chief Broking Officer bij Aon, zegt het argument van de risk appetite op zich wel te kunnen begrijpen, maar wijst aan de andere kant op de maatschappelijke en morele verantwoordelijkheid om als coassurantiemarkt met oplossingen te komen. ‘Dat zijn we aan onze stand verplicht. Bovendien wil de klant voorspelbaarheid; men wil weten waar men aan toe is.’

Verharding
De deelnemers aan de VNAB-discussie plaatsen de discussie over moeilijk verzekerbare risico’s in het licht van de ‘verharding’ van de zakelijke verzekeringsmarkt en de daarbij behorende premiestijgingen. Volgens Hans Groot komt deze verharding door de slechte resultaten van sommige verzekeraars, soms jaren achtereen, met combined ratio’s van hoger dan 100% als gevolg. ‘Dat vraagt begrijpelijkerwijs om een reactie.’ Doordat verzekeraars de teugels aantrekken lijkt het alsof complete branches onverzekerbaar zijn, aldus Zohlandt (AIG). ‘In mijn optiek gaat het vooral om individuele risico’s en niet om gehele bedrijfstakken. Feit is dat de risk appetite van verzekeraars voor sommige risico’s ook in beweging is.’ Hoftijzer (NN) vindt dat er ‘vrijwel geen onverzekerbare risico’s zijn in de coassurantiemarkt’. Dat komt volgens hem mede door het grote aantal spelers op de markt en de aanwezige diversiteit. ‘Daardoor is het vrijwel altijd mogelijk om elk risico geaccepteerd te krijgen. Al wil ik hierbij wel de kanttekening plaatsen dat dit niet altijd tegen de prijs en voorwaarden zal zijn die de eindklant wil accepteren.’

Bron: VNAB Visie

GEEN REACTIES