Schaderesultaat a.s.r. stijgt met bijna 70%

Twee keer loonsverhoging en optie sabbatical voor a.s.r.-medewerkers

Verzekeraar a.s.r. haalde in het eerste kwartaal van dit jaar een aanzienlijk hogere winst in het schadesegment. Ook de levenwinst nam toe.

De winst bij schade steeg met 69% naar €54 mln. Bij alle productlijnen wist de verzekeraar de combined ratio ruim binnen de eigen doelstelling van 97% te houden. Bij AOV bedroeg de combined ratio 91,2%, bij P&C 91,8% en bij Zorg 93,3%. De winsttoename komt volgens a.s.r. mede door een goede schadelastbeheersing, het uitblijven van grote schades en het milde winterweer. Daarnaast draagt ook de stijging van de gemiddelde premie bij P&C en zorg bij aan de winsttoename.

In totaal stegen de schadepremies met 11% naar €934 mln. Voor een deel komt deze stijging door een eerdere verwerking van de AOV-volmachtportefeuille, een effect dat in het tweede kwartaal weer teniet wordt gedaan. Opvallend is de stijging van de premie-inkomsten bij Zorg: +27%. De productlijn P&C realiseerde een premiestijging van 6%.

a.s.r. meldt verder een flinke toename van de verkopen van het schade-voordeelpakket. In het eerste kwartaal werden er 14.000 verkocht, veertig procent meer dan vorig jaar. Voor een deel komt dit doordat a.s.r. het afgelopen halfjaar een aantal budgetpolissen voor autoverzekeringen heeft geschrapt (waaronder Budgio) en klanten in plaats daarvan het schade-voordeelpakket aanbiedt.

De winst van de leventak van a.s.r. steeg met 23% naar €149 mln, onder meer door betere beleggingsopbrengsten. De levenpremies namen weliswaar flink af, maar dit wordt veroorzaakt door een eenmalig overname-effect (de portefeuille van NIVO) in het eerste kwartaal van 2016. Zonder dit effect bleven de premies min of meer stabiel.

De Solvency II-ratio daalde fractioneel in vergelijking met december vorig jaar. Aan het einde van het eerste kwartaal kwam de ratio uit op 188%.

GEEN REACTIES