Radar en AFM stellen welkomstbonus aan de kaak

TROS Radar zegt vanavond dat sommige verzekeraars het provisieverbod omzeilen. AFM reageert op voorhand.

Sommige verzekeraars geven onafhankelijke adviseurs vergoedingen die in relatie staan tot producten waarop het provisieverbod van kracht is. Het zou gaan om vergoedingen onder de noemer van welkomstbonussen, overgangsbudgetten, eerstejaars budgetten etc. Volgens Radar hebben verzekeraars hiermee een weg gevonden om het provisieverbod te omzeilen.

De AFM erkent deze praktijken te zijn tegengekomen en diverse aanbieders daarop te hebben aangesproken. De aanbieders hebben daarop hun werkwijze aangepast, aldus de toezichthouder.

AFM: “Bij een welkomstbonus maakt een aanbieder een geldbedrag over aan de klant voor het afsluiten van een product dat onder het provisieverbod valt, zoals een pensioenverzekering of een overlijdensrisicoverzekering. Het geldbedrag is in principe vrij besteedbaar, maar wordt in de praktijk gebruikt voor de betaling van de advieskosten van een zelfstandige adviseur.

De AFM heeft aangegeven dat onder het provisieverbod de aanbieder de adviseur niet – rechtstreeks of middellijk – mag betalen voor advies en/of bemiddeling.

Als een aanbieder de klant betaalt voor het afsluiten van een product en de klant betaalt daarmee de adviseur, dan betaalt de aanbieder indirect de adviseur. Dit is niet toegestaan, omdat deze betaling in strijd is met het doel en de strekking van het provisieverbod.  

De betaling van een geldbedrag aan de klant voor het afsluiten van een product betekent een direct financieel voordeel voor de klant. Het wordt voor de adviseur daardoor gemakkelijker om zijn dienstverlening te verkopen aan de klant, als de klant met het geldbedrag zijn advieskosten kan/zal betalen. De adviseur zal sneller het product van de aanbieder die het geldbedrag verstrekt, adviseren. Dit kan sturing in het adviesproces opleveren. Het doel van het provisieverbod is om dergelijke sturingsprikkels juist weg te nemen. Deze betalingswijze komt dicht bij de oude praktijk van provisiebetaling, waarin de aanbieder de adviseur betaalde voor het afsluiten van een product.”

GEEN REACTIES