Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdracht bewijst zijn nut

De overdracht van particulier kapitaal tussen financiƫle instellingen verloopt aanzienlijk snel-ler: 95% wordt gerealiseerd binnen 14 dagen.

Sinds het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken medio vorig jaar een nieuw protocol overeenkwamen, wordt het overgrote deel van de kapitaaloverdrachten gerealiseerd binnen veertien dagen nadat de overdragende partij alle benodigde documenten heeft ontvangen, zo blijkt uit een eerste evaluatie door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek.

Doel van het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdracht (PSK) is om de fiscaal geruisloze overdacht van kapitaal van consumenten – bijvoorbeeld bij de expiratie of afkoop van een bankspaarproduct, lijfrente of beleggingsverzekering – te vergemakkelijken en te versnellen. Daartoe zijn afspraken gemaakt over doorlooptijd, procedures en formulieren die worden gebruikt. Ook krijgt de klant meer zekerheid, doordat hij recht heeft op een wettelijke renteve-goeding als de overdracht langer duurt dan veertien dagen.

Het PSK blijkt in de praktijk zijn nut te bewijzen. Vorig jaar in de maanden maart en juni werd in ongeveer 84 procent van de gevallen het particulier kapitaal binnen veertien dagen overgeboekt, in de periode april-mei dit jaar was deze score verbeterd tot 95 procent. Uit een enquête onder de deelnemers aan het PSK blijkt dat ook in de situaties waarin de overdracht langer duurt dan veertien dagen verbetering optrad. Zo daalde het aantal overdrachten waarmee vijftien tot dertig dagen waren gemoeid, van dertien naar vier procent en nam het aantal transacties dat langer duurde dan dertig dagen af van drie naar één procent.

Het Verbond en de NVB vinden de uitkomsten bemoedigend, maar blijven streven naar betere resultaten. Ook het komend jaar zal daarom de voortgang van het protocol worden gemonitord. De uitkomsten worden medio 2014 gepubliceerd.

GEEN REACTIES