Premies overlijdensrisico verzekering weer lager

De tarieven van overlijdensrisicoverzekeringen zijn verder gedaald. Het afgelopen jaar werd de gemiddelde premie 3,5% lager, terwijl de goedkoopste polissen bijna 11% in prijs zijn gedaald.

Sinds 2002 is de gemiddelde premie met 55% afgenomen. De premies van de duurste verzekeringen zijn ruim drie keer hoger dan die van de goedkoopste verzekeringen. Dit blijkt uit het jaarlijkse Special Item over overlijdensrisicoverzekeringen van MoneyView.

Koen Weenink, onderzoeker bij MoneyView: “De lagere premies kunnen voor een deel worden verklaard door de stijgende levensverwachting. Daarnaast is de concurrentie op de markt toegenomen (onder andere door de opkomst van vergelijkingssites zoals Independer). Meer concurrentie heeft ertoe geleid dat de verzekeraars werden gedwongen om recentere sterftekansen te gebruiken voor het bepalen van de premie. Zo gebruikte een aantal grote partijen begin jaren negentig nog de sterftetafels van het CBS uit de jaren zeventig. Inmiddels zijn ze bijna allemaal overgestapt op de meest recente sterftetafels van het CBS”.

MoneyView constateert ook dat rokers die hun rookgedrag bewust verzwijgen bij het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering, daarvoor beloont lijken te worden. De kortingen op de uitkering die verzekeraars toepassen als ze er achter komen dat de verzekerde rookte terwijl dat niet doorgegeven was aan de verzekeraar, is doorgaans lager dan het premievoordeel dat er mee behaald kan worden.

Meer informatie

(Bron: persbericht MoneyView)

GEEN REACTIES