Positief resultaat voor schadeverzekeraars in 2017

Positief resultaat voor schadeverzekeraars in 2017
© Pixabay

Door de bloeiende Nederlandse economie én het uitblijven van grote (klimaat)calamiteiten
hebben Nederlandse schadeverzekeraars in 2017 een positief resultaat geboekt. Na een jarenlange daling van het premievolume liet 2016 al herstel zien en dat zette zich vorig jaar door: de bruto geboekte premie steeg met vier procent van 12,1 naar 12,6 miljard euro. De premievolumes van inkomens- en levensverzekeraars dalen licht. Aldus het financieel jaarverslag 2017 over de verzekeringsbranche, gepubliceerd door het Verbond van Verzekeraars.

Verzekeraars zorgden in 2017 voor het herstel van ruim 1,5 miljoen schades aan voertuigen en woningen en keerden miljarden euro’s uit aan pensioenen en uitkeringen (exclusief zorg).

In het jaarverslag constateert het Verbond dat de sector dankzij de groei van de economie met 3,1 procent iets meer lucht krijgt. De solvabiliteit van de schade- en levensverzekeraars is gestegen en ligt ruim boven het vereiste niveau. Wel hebben verzekeraars te maken met verzadigde en krimpende markten, lage rente en gestegen kosten als gevolg van regelgeving. Die effecten zijn overal voelbaar, maar de mate waarin verschilt per branche.

Schade: ‘rustig jaar’
Het premievolume van de schadeverzekeraars steeg en lag vorig jaar op 12,6 miljard euro. Vooral de branches motor en brand (opstal- en inboedel) droegen bij aan de stijging. Bij de autoverzekeringen noteert overigens alleen de casco-markt de plus. De WA-markt draait onder meer door een stijgende (letsel)schadelast, mede als gevolg van toenemende buitengerechtelijke kosten, nog altijd verlies.

Waar het resultaat van de schadetak in 2016 nog negatief was, vooral als gevolg van de mega hagelbui die voor honderden miljoenen euro’s schade veroorzaakte in Oost-Brabant en Midden-Limburg, kwam het resultaat vorig jaar door het uitblijven van grote (klimaat)calamiteiten boven nul uit. Maar het herstel is pril en 2018 had met een megastorm in januari en de nodige hoosbuien in mei een slechte start.

Leven: last van lage rente
De Nederlandse levensverzekeraars, die onder meer de pensioenregelingen voor miljoenen klanten verzorgen en elk jaar meer dan 20 miljard euro uitkeren, houden last van de lage rente en concurrentie. Het premievolume daalde met 5 procent naar 13,3 miljard euro – vooral door een dalende leven individueel markt. Dat het resultaat positief is, komt door de beleggingsopbrengsten, vrijval van technische voorzieningen en dalende bedrijfskosten.

Inkomen: premievolume daalt licht
Inkomensverzekeraars dragen het risico voor werkgevers en zelfstandig ondernemers en zetten via preventie en reïntegratie in op een spoedige werkhervatting van de werkenden. Inkomensverzekeraars zagen het premievolume iets dalen – vooral bij de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. Het resultaat bleef positief.

Bron: Verbond van Verzekeraars

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES