Politie professionaliseert verwerking aangiften verzekeringsfraude

Politie professionaliseert verwerking aangiften verzekeringsfraude
© Pixabay

Verzekeraars kunnen sinds kort aangifte van verzekeringsfraude doen bij een speciaal landelijk loket van de politie. Het moet gaan om relatief zware zaken. De eerste aanhouding op grond van een aangifte is al verricht.

Om de samenwerking tussen de financiële sector en de politie te bevorderen, heeft de politie Menno Helvensteijn aangetrokken. In een interview met Het Verbond legt hij uit dat de aangiften voortaan bij één loket terechtkomen waar meerdere mensen bij betrokken zijn. Volgens Helvensteijn bleven in het verleden – kort door de bocht gesteld – zaken soms liggen wanneer één bepaalde collega op vakantie was. Nu komen de aangiften in een postbus terecht en kan de politie in samenwerking met justitie het vervolgproces veel beter begeleiden. Alle politie-eenheden beschikken nu over een zogenoemde Frontoffice Fraude-Financieel, die de aangifte verder coördineert.

Inmiddels komen de eerste aangiften binnen. Alleen grotere zaken komen in aanmerking. Bijvoorbeeld frauduleuze claims op het gebied van inboedel en opstal, valse buitenlandse declaraties voor zorgverzekeringen, of opzetaanrijdingen.

Helvensteijn noemt het een pré dat naast het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond ook het Functioneel Parket van het OM en Zorgverzekeraars Nederland bij het nieuwe loket zijn betrokken.

Het loket is een pilot. Het is de vertaling van het herziene convenant Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit. De politie gaat gedurende twee jaar testen of de nieuwe werkwijze beter werkt.

Doel van het nieuwe convenant is volgens het Verbond de samenwerking te versterken, efficiënter te laten verlopen en toekomstbestendig te maken. Het gaat om samenwerking bij analyse, preventie en detectie, bij onderzoek, bewijsvoering en afhandeling en bij strafrechtelijke afdoening.

Bron: Verbond van Verzekeraars

GEEN REACTIES