PMT: dekkingsgraad boven de 100% maar nog geen tijd voor een feestje

Dekkingsgraad PMT boven 100%

Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) heeft in het tweede kwartaal van 2021 de dekkingsgraad zien stijgen van 98,8% naar 101,5%. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. De stijging is het gevolg van gunstige beleggingsresultaten. Toch is het bedrijf nog niet in een feeststemming.

Stijgende dekkingsgraad
In het eerste kwartaal was de dekkingsgraad nog 98,8% maar de gunstige beleggingsresultaten zorgden voor een toename tot 101,5%. Ook de beleidsdekkingsgraad, die berekend wordt als een voortschrijdend gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden, stijgt en staat nu op 95,6%.

Hoewel de dekkingsgraad langzaam aan het stijgen is, matigt PMT het enthousiasme enigszins. “We zien net als in het eerste kwartaal weer een kleine stap voorwaarts in het herstel. Het is fijn dat de dekkingsgraad net boven de 100% is, maar het is zeker nog geen tijd om te juichen”, zegt Terry Troost, werkgeversvoorzitter PMT. “Er is afgesproken dat we in 2021 en 2022 de pensioenen niet hoeven te verlagen bij een dekkingsgraad boven 90%. Of bij PMT de pensioenen verlaagd moeten worden, weten we pas begin 2022 als de stand van 31 december 2021 bekend is.”

Positief beleggingsrendement
De verschillende onderdelen van de returnportefeuille behaalden allemaal een positief rendement. Zo stegen de aandelen 7,3% in waarde, steeg de waarde van het onroerend goed met 5,8% en behaalden de hoogrentende beleggingen een rendement van 2,6%. Ook de matchingportefeuille behaalde een positief resultaat (0,4%). Dit is het gevolg van een dalende marktrente, die een waardestijging van de vastrentende beleggingen veroorzaakte.

Het totale beleggingsrendement komt in het tweede kwartaal van 2021 uit op 3,4%. Het vermogen nam toe van € 93,1 miljard naar € 96,6 miljard. In heel 2021 tot eind juni is het beleggingsresultaat licht negatief: -1,5%. Over de eerste twee kwartalen van 2021 daalde het vermogen van € 97,4 miljard naar € 96,6 miljard.

Waarde verplichtingen neemt licht toe
Door de daling van de marktrente is de waarde van de verplichtingen iets gestegen maar met 1% is de toename minder dan die van het vermogen. Over heel 2021 tot eind juni zijn de verplichtingen met bijna 6% afgenomen van € 101,2 tot € 95,2 miljard.

Bron: PMT

GEEN REACTIES