Pensioenfondsen PMT en PME roepen op tot adempauze

Pensioenfondsen PMT en PME roepen op tot adempauze
© Pixabay

Pensioenfonds van de Metalektro PME en Pensioenfonds Metaal en Techniek PMT roepen kabinet en sociale partners op tot een adempauze, zodat de fondsen niet hoeven te korten in 2020. De fondsen zeggen het onrechtvaardig te vinden dat deelnemers en gepensioneerden de prijs dreigen te betalen voor het uitblijven van het pensioenakkoord.

PME is ver verwijderd van de dekkingsgraad van 104,3% die het fonds minimaal nodig heeft om in 2020 de pensioenen niet te hoeven verlagen. Het fonds roept kabinet en sociale partners op om haast te maken met een herziening van het pensioenstelsel. De beleidsdekkingsgraad van PME daalde in het laatste kwartaal van 2018 van 101,8% naar 101,3%. De actuele dekkingsgraad daalde van 103,4% naar 97,6%. Dit als gevolg van tegenvallende beurzen en een dalende rente.

Voorzitter uitvoerend bestuur Eric Uijen van PME: “Iedereen is zich ervan bewust dat er snel iets moet veranderen. Ik vind het onrechtvaardig om aan de vooravond van een nieuw stelsel zo’n drastische maatregel te moeten nemen. Verlagen van de pensioenen is enorm ingrijpend voor alle PME’ers, en voor het vertrouwen in het pensioenstelsel in Nederland. Wij vragen kabinet en sociale partners om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. En in de tussentijd in ieder geval te zorgen dat er geen verlagingen doorgevoerd hoeven te worden.”

‘Niet uit te leggen’
Benne van Popta en Jos Brocken, de werkgevers- en werknemersvoorzitters van PMT, spreken soortgelijke woorden. “Een verlaging van de pensioenen terwijl we op weg zijn naar een nieuw contract is ongewenst.” De beleidsdekkingsgraad van PMT daalde in het vierde kwartaal van 2018 licht van 102,5% naar 102,3%.

“De daling van de dekkingsgraad zet het fonds op een achterstand in het benodigde herstel. De stijgende lijn in het derde kwartaal is in het laatste kwartaal teniet gedaan. Verlagen van pensioenen in 2020 komt steeds dichterbij”, aldus Benne van Popta, voorzitter PMT.

600 euro per maand
Jos Brocken: “Het is onze deelnemers en gepensioneerden, in deze huidige economische situatie niet uit te leggen dat pensioenen verlaagd moeten worden. Een verlaging heeft enorme impact op de pensioenen van PMT-ers. Het gemiddelde pensioen bij PMT is 600 euro per maand en elke verlaging komt hard aan”.

Zorgfonds PFZW (beleidsdekkingsgraad 101,3%) en ABP (beleidsdekkingsgraad 103,8%) staan er ook nog niet florissant voor, maar hier is de situatie iets minder acuut, omdat deze fondsen in principe nog tot eind 2020 hebben om orde op zaken te stellen. Alleen Bpfbouw is financieel gezond met een beleidsdekkingsgraad van 118,3%.

Uit den boze
Ook ouderenbond ANBO roept het kabinet op zich te bezinnen op de regels voor het korten op pensioenen. “ANBO vindt dat het korten op pensioenuitkeringen uit den boze moet zijn als de oorzaak (mede) is gelegen in een te lage premie. Ook vindt ANBO het ronduit belachelijk als de fondsen moeten korten terwijl de dekkingsgraad boven de 100 procent is. Dan is er namelijk genoeg geld in kas.”

GEEN REACTIES