Pensioendeal(tje) VNO-NCW en PvdA op de tv

copyright Pixabay

Met een handdruk bezegelden VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer en PvdA-voorman Lodewijk Asscher een onderhandelingsdialoog bij het tv-programma Buitenhof.

Een pensioenakkoord tussen werkgevers, vakbonden, de coalitie en oppositie lijkt daarmee niet ver weg. Wel zijn er nog wat losse eindjes.

In de tv-discussie toonde Hans de Boer begrip voor het AOW-standpunt van de werknemers en van de PvdA. De huidige koppeling tussen de AOW-leeftijd en de levensverwachting zal daarom waarschijnlijk worden aangepast. Nu is het nog ‘1 jaar langer leven, 1 jaar langer werken’; dit wordt waarschijnlijk ‘1 jaar langer leven, een half jaar langer werken’. Ook tegen de gedachte om voorlopig de AOW-leeftijd te bevriezen op om en nabij de 66 jaar, verzette De Boer zich niet. Hij zei zelfs door zijn eigen achterban te worden aangesproken op de snelle stijging van de pensioenleeftijd.

De AOW-plannen kosten geld en dit was in november nog een belangrijke reden waarom het pensioenoverleg niet tot succes leidden. Nu het kabinet afhankelijk is van politieke steun van oppositiepartijen, lijkt dit veel minder een drempel. Niet duidelijk nog is waar de benodigde 4 tot 8 miljard euro vandaan moet komen. PvdA-leider Asscher noemde dit een ‘politieke keuze’ net zoals de verlaging van de vennootschapsbelasting volgens hem een politieke keuze was. Hans de Boer hield zich bij dit aspect muisstil en de debatleidster vroeg helaas niet verder naar alternatieve dekkingsmogelijkheden. Zoals het versoberen/afbouwen van de zelfstandigenaftrek, het enige grote fiscale project van de ambtelijke studiegroepen van het Ministerie van Financiën, dat door dit kabinet nog niet is opgepakt. Dit is het eerste losse eindje.

Waar De Boer met Asscher meeging met de AOW, zei Asscher geen nee tegen de door De Boer gewenste draai van het pensioenstelsel naar een beschikbare premievariant. Geen uitkeringsbeloften (en dus ook geen lage rekenrente) meer, maar uitkeringen die afhankelijk zijn van het beleggingsrendement. Met deze draai wordt de weg vrijgemaakt om de geplande pensioenkortingen ongedaan te maken. Bestuurders van verschillende grote pensioenfondsen luidden in dit verband afgelopen weekend nog eens de noodklok.

In de discussie over het al of niet deelnemen van zzp-ers aan de tweede pensioenpijler was het opmerkelijk dat De Boer (VNO-NCW) niet steigerde op de suggestie van PvdA-leider Asscher om werkgevers pensioenpremies te laten afdragen voor de zzp-ers, die zij inhuren. Wel maakte De Boer bezwaar tegen het voorstel om zzp-ers verplicht te laten deelnemen aan (bedrijfstak)pensioenfondsen. Hij wil het laten bij vrijwillige deelname, aangezien het gaat om een voorzienbaar risico.

Een los eindje bij de zzp-discussie is hoe wordt omgegaan met zelfstandigen die vooral aan particulieren diensten verlenen, zoals klussers (op velerlei gebied) in en om het woonhuis. De ‘lijn-Asscher’ volgend zouden particulieren voor het pensioen van de zzp-er moeten betalen. Maar wanneer dit gebeurt, is het zeker denkbaar dat een groot deel van de klus-economie zich (weer) naar het zwarte circuit begeeft.

Bron: Buitenhof

GEEN REACTIES