‘Pensioenbranche schetst gevaarlijk rooskleurig beeld AOW-leeftijd’

Pensioenbranche schetst gevaarlijk beeld van AOW-leeftijd
© Px

Pensioeninstanties wekken onterecht de indruk dat de AOW-gerechtigde leeftijd voor bijna iedereen vastligt op 67 jaar en drie maanden. Deze onjuiste beeldvorming kan grote gevolgen hebben voor de consument. De AOW-leeftijd ligt namelijk niet vast, maar is bij wet gekoppeld aan de – snel stijgende – levensverwachting. Dus veel mensen die plannen te stoppen met werken op hun 67ste hebben dan nog geen recht op AOW. Dat betekent dat ze in de tussenliggende periode vaak tienduizenden euro’s minder te besteden hebben dan het nu voorgespiegelde bedrag in pensioenberekeningen. Dit stelt vergelijkingssite Independer in een persbericht.

Independer vindt de onrealistische berekeningen van de pensioeninstanties kwalijk voor de consument en roept de branche op om haar werkwijze te verbeteren. Pensioenadviezen moeten overeenkomen met een reële, financiële toekomstverwachting voor de klant.

Spaanse griep
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt op basis van trendonderzoek dat we gemiddeld steeds ouder worden. Hierdoor blijft de voorspelde AOW-leeftijd blijft oplopen. “Alleen als een grote ramp, zoals de Spaanse griep, ons land treft, kan de gemiddelde leeftijdsverwachting misschien op dit niveau blijven”, zegt Ruud Martens, algemeen directeur van Independer. Toch neemt een groot deel van de pensioenbranche de CBS-prognoses niet mee bij het informeren van de consument. Zelfs de website mijnpensioenoverzicht.nl neemt de prognoses niet standaard mee in haar belangrijkste rekenoverzichten.

AOW op je 72e
Veel partijen werken met de momenteel gedefinieerde AOW-leeftijd van 67 jaar en 3 maanden. “Met alle financiële gevolgen voor de consument van dien”, zegt Martens. “Als je spaart voor je pensioen om op je 67ste te kunnen stoppen met werken, is het een flinke klap als je nog drie, vier of zelfs vijf jaar moet wachten op je AOW-uitkering. Zo’n lange periode kunnen de meeste mensen financieel niet overbruggen, ook niet als een eventueel aanvullend pensioen al wel wordt uitgekeerd. Zo ontvangt iemand die deze zomer 30 wordt zijn eerste AOW-uitkering waarschijnlijk pas als hij 72 jaar is. Het CBS houdt zelfs rekening met de mogelijkheid dat dit nog een aantal jaren later wordt. Wij vinden het belangrijk dat mensen zo vroeg mogelijk op de hoogte zijn van hun situatie. Zo krijgen ze de tijd om na te denken over alternatieven of om hun wensen bij te stellen.”

Bron: Independer

GEEN REACTIES