Overname Yarden door DELA nu definitief

overname Yarden door DELA nu definitief

DNB en ACM hebben de overname van Yarden door DELA goedgekeurd. Daarmee is de overname definitief geworden. Met ingang van 2 augustus 2021 gaan de bedrijven samen en kunnen de nabestaanden van de verzekerden van zowel DELA als Yarden gebruikmaken van alle locaties en faciliteiten van beide verzekeraars.

Te groot
De ACM wil voorkomen dat DELA te groot wordt in sommige delen van Nederland. Daarom moet de verzekeraar zeven crematoria en twee uitvaartcentra afstoten. DELA geeft aan dat het hier al rekening mee heeft gehouden en dat het blij is dat het dit kan doen na de overname. Tot deze locaties verkocht zijn, mag DELA ze gewoon blijven gebruiken.

Gevolgen voor verzekerden van Yarden
In 2019 maximeerde Yarden de waarde van 390.000 naturapolissen. Daardoor moeten de verzekerden van Yarden bijbetalen voor de gestegen kosten van de uitvaart. DELA garandeert echter dat er de komende tien jaar niet bijbetaald hoeft te worden, bij gebruik van het eigen uitvaartbedrijf. Bovendien zal de waarde van het verzekerde pakket de komende jaren door indexering verhoogd worden. Nabestaanden die in het verleden ten onrechte al hebben bijbetaald, zullen door DELA gecompenseerd worden.

Overgang Yarden naar DELA
Vooralsnog zullen verzekerden van Yarden weinig merken van de overname. DELA neemt twee jaar de tijd om het bedrijf te integreren. Uiteindelijk zal het merk Yarden verdwijnen. DELA geeft aan dat er geen negatieve gevolgen voor de verzekerden te verwachten zijn: “De overname vraagt op korte termijn een kapitaalinjectie, maar dit heeft slechts een beperkte invloed op het eigen vermogen en solvabiliteit van DELA. Het leidt ook niet tot extra premieverhogingen. Dat het collectief groeit, is voor iedereen positief. Door de samenvoeging van beide uitvaartbedrijven biedt DELA haar leden straks een betere landelijke dekking van eigen uitvaartcentra en crematoria. Door de kapitaalinjectie wordt de Yarden-portefeuille weer winstgevend en ook door synergievoordelen stijgt de solvabiliteit op termijn weer, net als de ruimte voor winstdeling. Daar profiteren zowel de DELA-leden als de Yarden-verzekerden van.”

GEEN REACTIES