Opnieuw minder schadeclaims na woningbrand

Opnieuw minder schadeclaims na woningbrand
© JonPauling, Pixabay

Het aantal claims dat verzekeraars ontvingen na een woningbrand is vorig jaar fors gedaald naar ruim 56.000 claims. Daarmee werd een neerwaartse trend voortgezet, zo blijkt uit de Risicomonitor Woningbranden van het Verbond van Verzekeraars. Helaas is deze trend nog niet te zien bij het aantal brandwondenslachtoffers.

Als enkele jaren daalt aantal claims ten gevolge van woningbrand. Alleen in 2020 was een lichte toename te zien, vermoedelijk als gevolg van het feit dat meer mensen door corona thuis werkten: toen waren er 67.530 schadeclaims. In 2021 waren dit er 60.112 en in 2022 dus 56.145.

Het aantal brandclaims per 1.000 huishoudens steeg van 8,1 in 2019 tot 8,3 in 2020, om vervolgens te dalen naar 6,9 in 2022. De gemiddelde schade per claim stijgt langzaam van €3.965 in 2019 naar €4.225 in 2022.

Rookmelders

De verplichte rookmelders hebben zeker bijgedragen aan de neergaande trend, zegt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond. “Daarom blijven we als branche inzetten op bewustwording en preventie.” Hierin werkt het Verbond van Verzekeraars samen met de Brandweer en de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Onblusbare branden met accu’s en batterijen

Menselijk handelen is voor ruim 46% van de gevallen als oorzaak van brand aangemerkt; kortsluiting is goed voor 12,6%; werkzaamheden voor 12,1% en een defect of slecht werkend apparaat voor 8%. Rob Baardse, directeur van de Nederlandse Brandwonden Stichting wijst op de toename van onblusbare branden met accu’s en batterijen in speelgoed en apparatuur.

Slachtoffers

“Minder claims na een woningbrand is goed nieuws, maar deze trend is nog niet terug te zien in het aantal brandwondenslachtoffers dat jaarlijks wordt opgenomen in de drie Nederlandse Brandwondencentra”, aldus Baardse. Twee derde van de ernstige brandwondenongevallen ontstaan in en om de woning.

Baardse denkt dat dit komt doordat veel mensen bij een brand direct handelen. “En dat moet je nu juist niet doen. ‘Stop en denk na’ is het devies bij brand. Vraag jezelf af: kan ik deze brand blussen óf moet ik mijn huisgenoten roepen en samen het huis uit vluchten? Zo voorkomen we ernstig brandwondenletsel.”

Bron Verbond van Verzekeraars

GEEN REACTIES