Univé verwacht toename aantal autoschades na overgang naar wintertijd

Univé verwacht toename aantal autoschades na overgang naar wintertijd
© csliaw, Pixabay

Volgens autoverzekeraar Univé neemt het aantal ongelukken op de eerste maandag na de tijdsomzetting naar de wintertijd bijna altijd toe. ‘Mensen moeten er weer aan wennen dat het eerder donker wordt. En dat zien we terug in onze claimcijfers,’ aldus Marco Nanne, directeur Univé Schade.

De basis voor de waarschuwing vindt Univé in de analyse van haar aansprakelijkheidsclaims van de afgelopen 10 jaar, ingediend door autoverzekerden met een WA-dekking, nadat ze schade of letsel bij andere verkeersdeelnemers hebben veroorzaakt.

Per jaar worden er gemiddeld 72,1 WA-claims ingediend als gevolg van ongelukken op de eerste maandag ná ingang van de wintertijd. Van de maandag ervóór – de laatste in zomertijd – bedraagt dit aantal gemiddeld 63,7. Dit betekent een stijging van zo’n 13%.

Verstoord slaappatroon

Volgens Marco Nanne impliceert de toename welke impact het uurtje achteruit op ons heeft. ‘De tijdsomzetting betekent een verstoring van ons slaappatroon. Het vergt enkele dagen tot een week voordat we aan het nieuwe patroon gewend zijn’, aldus de Univé-bestuurder. ‘Tot die tijd hebben veel mensen meer moeite om in slaap te vallen of wakker te worden. Zeker in combinatie met een lager aantal daglichturen, kan dat tot vermoeidheid en verminderde alertheid leiden.’

Nederland kent sinds 1977 zomertijd. Reden om hiertoe over te gaan was betere benutting van het daglicht en daarmee energiebesparing. In 1996 volgde de EU. Na kritiek op het systeem van zomer- en wintertijd deed de Europese Commissie in 2018 een voorstel om de klok niet meer te verzetten. Ook het Europees Parlement sprak zich uit voor het aanhouden van of alleen de wintertijd of alleen de zomertijd. EU-lidstaten kregen van Brussel tot 2021 de tijd om een keuze te maken. Verschillende landen wilden echter eerst meer weten over de effecten van zo’n maatregel. De politieke chaos rondom Brexit en de coronapandemie deden de kwestie vooralsnog naar de achtergrond verdwijnen.

Bron: Univé

 

 

GEEN REACTIES