(Findinet) Ook voor afronding adviestraject is thuisbezoek verboden

De Colportagewet staat geen thuisbezoek bij de klant toe. Ook niet als op kantoor een adviestraject is doorlopen en enkel de afwikkeling van het contract nog hoeft plaats te vinden.

Dat schrijft minister De Jager in een toelichting op de Colportagewet aan de Tweede Kamer.

Adviseurs van consumptief krediet hadden erop gewezen dat de Colportagewet onduidelijkheden bevat. De Jager: “De onduidelijkheid, zoals mij duidelijk is geworden uit gesprekken met kredietadviseurs, zou er in gelegen zijn dat het voor een bemiddelaar in consumptief krediet niet is toegestaan om op zijn initiatief bij de klant thuis te komen. Ook niet als op kantoor een adviestraject is doorlopen en enkel de afwikkeling van het contract nog hoeft plaats te vinden.”

De Colportagewet is niet van toepassing in het geval dat de klant uit eigen initiatief voorstelt dat de bemiddelaar bij hem thuis komt. Op grond van artikel 6 van de Colportagewet is het verboden in de uitoefening van een beroep of bedrijf door persoonlijk bezoek te trachten een ander te bewegen tot het aangaan van een krediet. Alleen in het geval het persoonlijk bezoek van de colporteur in overwegende mate voortvloeit uit een initiatief van de klant, is geen sprake van een persoonlijk bezoek als bedoeld in artikel 1 eerste lid onder d van de Colportagewet. “Door deze enge formulering valt ook de hiervoor geschetste situatie onder dit verbod. Dit is wenselijk”, vindt de minister, “om maximale bescherming van de consument tegen agressieve verkooppraktijken te waarborgen”.

“De AFM ziet op grond van de Wet handhaving consumentenbescherming toe op naleving van de Colportagewet en is daarbij gebonden aan de daarin opgenomen definities (zoals die van „persoonlijk bezoek?). Gelet op de doelstelling van de Colportagewet is het niet wenselijk om hier iets aan te veranderen.”

GEEN REACTIES