(Findinet) Tom Kliphuis: geef pensioendeelnemer meer keuzevrijheid

De toenemende blootstelling aan risico’s bij de opbouw van het pensioen zal onherroepelijk met zich meebrengen dat pensioendeelnemers meer keuzevrijheid willen.

De roep zal klinken om zelf de pensioenuitvoerder te mogen kiezen die de beste kwaliteit levert tegen de laagste prijs. Die voorspelling deed Tom Kliphuis, bestuurder van het Verbond van Verzekeraars en CEO van Nationale-Nederlanden, vanmiddag tijdens een internationaal verzekeringscongres in Amsterdam.

“We kunnen toch moeilijk verwachten dat werknemers steeds meer risico’s op zich gaan nemen en ze tegelijkertijd niet de vrijheid geven om zélf te kiezen waar ze hun pensioen onderbrengen?”, aldus Kliphuis. Meer keuzevrijheid van werknemers zal volgens Kliphuis de concurrentie in de pensioenmarkt bevorderen wat leidt tot flexibeler en kwalitatief betere pensioenproducten. “Een bijkomend voordeel is, dat de belangstelling van burgers in wat het pensioen hen kost en wat het oplevert een impuls zal krijgen.”

Pensioenvoorzieningen staan in heel Europa onder druk, bleek tijdens het verzekeringscongres dat door Prinses Maxima werd geopend en waaraan ruim 400 bestuurders van de verzekeringsindustrie wereldwijd deelnemen. Vooral lidstaten met een zogeheten omslagstelsel staan voor een enorme opgave om te voorkomen dat de vergrijzing de staatsfinanciën nog verder uit het lood slaat.

Het Nederlandse stelsel is relatief goed bestand tegen de ontwikkelingen doordat de aanvullende pensioenen op basis van kapitaaldekking zijn gefinancierd. Volgens Kliphuis verdient daarom het Nederlandse driepijlersysteem (AOW, bedrijfspensioenen en aanvullende individuele regelingen) in heel Europa navolging. “Het driepijlersysteem spreidt de risico’s en geeft een zekere mate van flexibiliteit aan deelnemers.”

Pensioenopbouw die alleen is gebaseerd op een omslagstelsel (de pensioenen worden dan betaald uit de premies en belastingafdrachten van de dan werkende bevolking) is volgens Kliphuis op termijn onhoudbaar. “Ook de Wereldbank beveelt een meerpijlersysteem aan, omdat het minder kwetsbaar is dan een omslagstelsel. Dit zou hoog op de agenda van Europese beleidsmakers moeten staan.”

GEEN REACTIES