Ook Nationale-Nederlanden start met beleggen na pensionering

NN belooft meer dividend; schade door corona geschat op 100 miljoen

Na onder meer Aegon, Allianz en Zwitserleven komt nu ook verzekeraar Nationale Nederlanden met een pensioenproduct waarbij er wordt belegd na pensionering.

Het gaat om het variabele ‘Actief Pensioen’, waarbij zekerheden als het partnerpensioen en verzekering tegen stijgende levensverwachting worden gecombineerd met beleggen na pensioendatum en dus de kans op een hogere pensioenuitkering. Het product wordt vanaf begin dit jaar aangeboden.

Geen maximaal rendement
Nationale Nederland kiest in zijn beleggingsbeleid bij dit product niet voor een maximaal extra rendement, aldus Arthur van der Wal, directeur van Nationale Nederlanden Pensioen. ‘We gaan voor een balans tussen zekerheid, het benutten van een langere beleggingshorizon en het verminderen van renterisico.’ Het pensioenproduct is daarmee volgens Van der Wal interessant voor een grote groep gepensioneerden en ‘niet alleen voor mensen die pensioen over hebben waarmee ze extra rendement willen halen’.

Wet
Beleggen na pensionering is mogelijk nadat op 1 september 2016 de Wet verbeterde premieregeling van kracht is geworden. Deze wet maakt het mogelijk om op de pensioendatum te kiezen voor een variabel pensioen. Hierdoor is het niet langer verplicht om het hele pensioenkapitaal in één keer om te zetten in een vaste pensioenuitkering. Mensen kunnen ervoor kiezen om (een gedeelte van) het pensioenkapitaal te laten beleggen. Dit wordt ook wel ‘doorbeleggen na pensioendatum’ genoemd. De hoogte van het pensioen hangt dan niet meer af van de marktomstandigheden op één moment.

Bron: Nationale Nederlanden

GEEN REACTIES