Omzetderving door waterschade? Driekwart van de verzekeraars geeft niet thuis

Omzetderving door waterschade? Driekwart van de verzekeraars geeft niet thuis
© Vlad Chețan, Pexels

Het aantal zakelijke verzekeringen dat schade vergoedt na overstroming is het afgelopen jaar fors gegroeid. Materiële schade aan inventaris, goederen en bedrijfsgebouwen is nu bij 82% van de zakelijke schadeverzekeringen gedekt. Maar opmerkelijk genoeg is er nauwelijks dekking te vinden voor de bijbehorende bedrijfsschade, aldus onderzoek van benchmarkinstituut MoneyView.

Schade door overstromingen van de primaire waterkeringen, die het land beschermen tegen de zee en de grote rivieren, is niet verzekerbaar. Maar daarnaast zijn er secundaire waterkeringen die vooral een lokaal of regionaal karakter hebben. Zoals boezemkades, kanaaldijken, sloten, beken en kleine rivieren. Ook deze keringen kunnen bij extreme neerslag overlopen of doorbreken, met schade tot gevolg.

Aanbeveling

In 2018 bracht het Verbond van Verzekeraars een adviesrapport uit met de aanbeveling dit risico in de voorwaarden op te nemen. Dit hebben verzekeraars aanvankelijk vooral gedaan voor particuliere verzekeringen.

De (klein-)zakelijke verzekeringen liepen achter; tot de zomer van 2022 kenden slechts twee van de bij MoneyView vastgelegde producten dekking voor schade door een lokale overstroming. Daarin is nu verandering gekomen: momenteel geeft 82% van de onderzochte inventaris- en gebouwenverzekeringen een vergoeding voor dergelijke schade.

Bedrijfssluiting

Maar bedrijfsschade, zoals omzetderving als gevolg van noodgedwongen bedrijfssluiting, of uitval in de productie ten gevolge van de wateroverlast, is slechts bij 27% van de verzekeringen gedekt. Ondernemers die in de buurt van zo’n secundaire waterkering hun bedrijf hebben, of andere vormen van wateroverlast willen verzekeren, doen er goed aan zich zorgvuldig te laten adviseren.

Directe neerslag

Alle aanbieders van de onderzochte inventaris- en gebouwenverzekeringen dekken schade ontstaan door directe neerslag. Daarbij wordt dan wel in voorkomende gevallen geëist dat de bedrijfsmiddelen op een bepaalde afstand, bijvoorbeeld 15 centimeter, boven de vloer moeten staan. Net als bij andere verzekeringen is er geen dekking voor schade ontstaan door neerslag binnengekomen door openstaande ramen, deuren of luiken. Daarnaast is de schade aan daken, dakgoten en afvoerpijpen als gevolg van neerslag uitgesloten.

Wateraccumulatie (opeenhoping van water op een plat dak, waardoor het dak en de onderliggende constructie kunnen doorbuigen en bezwijken) wordt bij de overgrote meerderheid van de onderzochte verzekeringen vergoed. Wanneer hierdoor ook bedrijfsschade ontstaat, volgt bij iets minder dan driekwart van de verzekeringen daarvoor ook een schadeloosstelling.

ProductRating

Traditiegetrouw heeft MoneyView de jaarlijkse MoneyView ProductRating MKB-verzekeringen vastgesteld.

MoneyView ProductRating Aansprakelijkheid voor bedrijven (MKB)
Vijf sterren voor Voorwaarden: Interpolis Aansprakelijkheidsverzekering

MoneyView ProductRating Rechtsbijstand voor bedrijven (MKB)
Vijf sterren voor Voorwaarden: Nationale-Nederlanden Rechtsbijstand Bedrijven

MoneyView ProductRating Inventaris en Goederen (MKB)
Vijf sterren voor Voorwaarden: a.s.r Inventaris en goederen

MoneyView ProductRating Bedrijfsschadeverzekering (nieuw in de database van Moneyview)
Vijf sterren voor Voorwaarden: Interpolis Stagnatieverzekering

MoneyView ProductRating Gebouwen
Vijf sterren voor Voorwaarden: Interpolis Gebouwenverzekering

Bron: MoneyView

GEEN REACTIES