Nza geeft vier zorgverzekeraars boetes van in totaal een ton

Nza geeft vier zorgverzekeraars boetes van in totaal een ton

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt vier zorgverzekeraars boetes op van in totaal 100.000 euro. De verzekeraars, alle onder de vlag van VGZ, hebben wijzigingen in hun inkoopbeleid en in de procedure van zorginkoop niet volgens de regels bekendgemaakt. Voor VGZ is dit bovendien niet de eerste keer.

Zo wijzigde VGZ de publicatiedatum van de conceptovereenkomsten bij de inkoop van mondzorg zonder deze wijziging tijdig en gemotiveerd op haar website te vermelden. Zorgaanbieders kregen daardoor de conceptovereenkomsten op een verlate datum aangeboden. Daarnaast heeft VGZ de tekentermijn bij de inkoop van de hulpmiddelen orthesen en beenprothesen verlengd zonder dit tijdig en gemotiveerd bekend te maken op haar website. Ook bij de inkoop van farmaceutische zorg heeft VGZ de verlenging van de tekentermijn niet gemotiveerd en op tijd bekend gemaakt op haar website. Hiermee is artikel 7 van de Regeling transparantie zorginkoopproces Zvw overtreden.

Het is belangrijk dat een zorgverzekeraar wijzigingen in het inkoopbeleid tijdig, gemotiveerd en op dezelfde wijze bekendmaakt als waarop de oorspronkelijke informatie bekend is gemaakt, benadrukt de NZa. Iedere geïnteresseerde zorgaanbieder kan zo volledig op de hoogte blijven van eventuele wijzigingen in het zorginkoopproces. Op die manier blijft het proces transparant en kan de zorgaanbieder duidelijk aangeven wat hij te bieden heeft. Daarnaast draagt het bij aan het zorgvuldig invullen van de zorgplicht door de zorgverzekeraar. Overtreding van regels die deze transparantie borgen, kan in het nadeel zijn van zorgaanbieders.

Bron: NZa

GEEN REACTIES