‘Premies inkomensverzekeringen stijgen door lage rente’

Zzp’ers positief over vrijwillige aov-basisverzekering
© Pixabay

Niet alleen het leven- en pensioenbedrijf van verzekeraars wordt geteisterd door de lage rentestand, ook inkomensverzekeringen hebben er flink last van.

Dat signaleert Aegon Adfis in de Prinsjesdag-special die gisteren is gepubliceerd. Waar de kranten vol staan over de effecten op de dekkingsgraden van pensioenfondsen, zijn de ‘forse’ gevolgen voor bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheidsverzekeringen volgens Aegon Adfis veel minder bekend.

Het kennisbureau van Aegon over pensioen en inkomen licht dit toe: ‘Als een ondernemer of werknemer arbeidsongeschikt wordt, dan moeten verzekeraars een pot geld apart zetten om te kunnen voldoen aan de toekomstige verplichtingen. En afhankelijk van de leeftijd waarop de verzekerde arbeidsongeschikt wordt, kan dat gaan om tientallen jaren uitkering. Bij de hoogte van de pot houdt de verzekeraar rekening met rente, revalidatie- en overlijdenskansen. En als de rente daalt dan moet de pot groter worden en die pot wordt betaald door alle verzekerden.’

Volgens Aegon Adfis zal dit ‘naar verwachting leiden tot premiestijgingen, niet alleen voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers maar ook WIA-aanvullings- en excedentverzekeringen. Voor wat betreft de revalidatie- en overlijdensaspecten heeft een aantal verzekeraars ervoor gekozen om deze risico’s te herverzekeren. Ook daarin volgt het inkomensbedrijf de pensioentak van verzekeraars.

Verder signaleert Aegon Adfis dat het met de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers nog niet echt opschiet. Daar waren aanvankelijk grootse plannen voor in een strak tijdschema, maar daar is het kabinet al heel snel vanaf gestapt. Nu is een advies van Stichting van de Arbeid het uitgangspunt. De StvdA denkt aan een door het UWV uit te voeren regeling met een wachttijd van 26, 52 of 104 weken en een uitkering die maximaal € 1.650 bruto gaat bedragen. De premie zou maximaal € 205 per maand mogen zijn.

Maar ook hierbij speelt de uitvoerbaarheid een grote rol, stelt het kennisbureau in de Prinsjesdag-special. ‘UWV en Belastingdienst zien nog grote bezwaren en knelpunten. De Belastingdienst gaf zelfs aan te verwachten dat de regeling niet goed kan worden uitgevoerd.’ Het kabinet is voornemens het wetsvoorstel begin 2021 in te dienen en laat de behandeling over aan het volgende kabinet.

GEEN REACTIES