NVGA: steeds meer volmachtgevers hanteren tekenplafond

Meer verzekeraars hanteren in hun volmachtbedrijf een plafond voor wat betreft de volmachttekening. ‘Dat is gezien de groei van dit kanaal onwenselijk.’

Dat stelt Ron Gardenier, de voorzitter van de NVGA, in het ledenblad GA Magazine dat recent is verschenen. Het nummer staat volledig in het teken van de aankomende marktdag op 10 april die de NVGA en het Verbond van Verzekeraars samen organiseren in het Louwman Museum in Den Haag.

Het volmachtkanaal bleef in 2018 verder groeien, signaleert Gardenier. Het premievolume steeg tot €3,3 mrd, bij dalende schadequotes. Vanuit dit perspectief vindt de NVGA-voorzitter het niet gewenst dat steeds meer verzekeraars, deels vanwege opmerkingen van de toezichthouder, een plafond voor de volmachttekening hanteren. Daarnaast verdwijnen er door overnames meerdere volmachtgevers uit de markt. De vereniging is daarom op zoek gegaan naar extra capaciteit en heeft deze gevonden in een buitenlandse risicodrager. Deze partij, de naam is nog niet bekend, wordt op 10 april gepresenteerd.

Richard Weurding, directeur van het Verbond van Verzekeraars, reageert niet afwijzend maar wel enigszins voorzichtig. ‘Als het gaat om toetreding van nieuwe partijen tot de Nederlandse markt is het belangrijk hoe daar in het kader van partnership mee wordt omgegaan. Daar zouden wat spanningen in kunnen optreden.’ Wel denkt de Verbonds-directeur dat, zolang dit in goed overleg gebeurt, er weinig aan de hand is.

Adele Jeuken, directeur Volmacht bij ASR, laat in GA Magazine doorschemeren dat wat haar betreft nieuwe partijen niet noodzakelijk zijn. ‘Mijn mening is dat een beperkt aantal verzekeraars met een goede productenrange voldoende is om de klanten op een goede manier van dienst te kunnen zijn.’ ASR nam in 2018 Generali Nederland over, een partij met een relatief grote volmachtportefeuille, en droeg daarmee enigszins bij aan het verminderen van het aantal risicodragers.

Bron: GA Magazine

GEEN REACTIES