Nieuwe PE-actualiteiten uitgesteld tot 1 maart 2015

Tot 1 maart zijn de examens nog gebaseerd op dezelfde actualiteiten als in 2014.

Het CDFD ontving de afgelopen periode signalen uit de markt dat 1 januari 2015 als startdatum te krap is voor opleidingsinstituten om hun lesmateriaal aan te passen aan de PE-actualiteiten 2015. Hierdoor ontstaat het risico dat het lesmateriaal onvoldoende aansluit op de initiële Wft-examens en PEplus-examens. Een latere startdatum maakt het daarnaast makkelijker de PE- actualiteiten tijdig in de examens te verwerken.

Gelet hierop heeft de minister van Financiën het advies van het CDFD om de startdatum op 1 maart 2015 te bepalen overgenomen. Met ingang van 1 maart 2015 zijn de vragen in de examenbank over PE-actualiteiten aangepast op de actualiteiten 2015 en zijn de overige vragen, waar nodig, geactualiseerd. Tot 1 maart zijn de examens nog gebaseerd op dezelfde actualiteiten als in 2014.

GEEN REACTIES