Nibud: hebben en gebruiken eigen geld moet gratis zijn

Nibud roept op hebben en gebruiken eigen geld gratis te houden

Onlangs kondigde ABN Amro aan dat hun klanten per 1 juli moeten gaan betalen voor het opnemen van grote bedragen aan contant geld. Naar aanleiding hiervan roept het Nibud banken op om geen kosten te rekenen voor het hebben en gebruiken van je eigen geld. Bij ING kunnen klanten al enige tijd kiezen voor een korting op hun betaalpakket als zij bereid zijn een bedrag per opname te betalen.

ABN Amro
Vanaf 1 juli mag een klant bij ABN Amro tot € 12.000 kosteloos opnemen. Daarboven gaat deze vijf euro per transactie betalen plus nog eens 0,5 procent van het opgenomen bedrag. Het Nibud is tegen de invoering van deze ‘gebruikersboete’. De eerste reden daarvoor is dat DNB vorig jaar nog na onderzoek heeft geconcludeerd dat contant geld nog steeds een belangrijke maatschappelijke rol vervult. Bovendien is contant geld nog steeds een wettig betaalmiddel. Daarom mogen mensen die moeite hebben met digitalisering of moeilijk toegang kunnen krijgen tot digitaal geldverkeer, niet gedwongen worden dit toch te gebruiken.

Een andere reden om zich tegen de gebruikersboete te verzetten is het feit dat in veel landen nog volop contant betaald wordt. Het totaal kosteloos op te nemen bedrag van ABN Amro geldt voor transacties in binnen- en buitenland, dus wie veel in landen komt waar vooral contant betaald wordt, zal eerder de limiet bereiken.

Contant geld blijft voorlopig nodig
Het Nibud adviseert om voor noodgevallen € 50 aan contant geld in huis te hebben. Voor mensen die moeite hebben met de controle over hun uitgaven, is contant geld een uitkomst omdat ze dan niet meer kunnen uitgeven dan ze in hun portemonnee hebben zitten. Dan zijn er nog mensen die moeite hebben om met digitaal geld om te gaan, bijvoorbeeld ouderen en laaggeletterden. Het Nibud is van mening dat om deze redenen contant geld een zodanig grote rol speelt in de samenleving, dat dit niet belast mag worden met een gebruikersboete. Ook de Consumentenbond heeft hier al kritiek over geuit.

Een ander punt van zorg voor het Nibud is de bereikbaarheid van contant geld. Steeds meer bankkantoren sluiten en pinautomaten verdwijnen. Daarnaast wijst het Nibud erop dat het in steeds minder winkels mogelijk is om extra geld te pinnen bij het afrekenen. Het wordt zo steeds lastiger ergens contant geld vandaan te halen. Voor sommige mensen betekent dit dat ze anderen moeten vragen voor hen te gaan pinnen. Dit maakt toch al kwetsbare mensen extra kwetsbaar.

Negatieve spaarrente
Het Nibud gaat zelfs nog een stapje verder. Steeds meer banken rekenen een negatieve spaarrente voor spaarsaldi boven een bepaalde grens. Dit is niet zo vreemd, als je bedenkt dat banken verplicht zijn hun overtollige kasgeld bij de ECB onder te brengen, die daar een negatieve rente voor rekent. Als een klant veel spaart, kan dat de bank dus geld kosten. Het Nibud is het er niet mee eens dat particulieren hier de rekening voor betalen.

Nibud-directeur Arjan Vliegenthart zegt hierover: “Het Nibud vindt het belangrijk dat banken rekening houden met hun maatschappelijke functie en dus hun klanten moeten helpen bij het vertonen van gezond financieel gedrag. In die zin vindt het Nibud het ook belangrijk dat er geen negatieve rente wordt berekend op particuliere spaarrekeningen, desnoods via een verbod. Sparen moet juist worden gestimuleerd en mensen laten betalen voor hun spaargeld helpt daar niet bij.”

GEEN REACTIES