Premies inboedelverzekering blijven dalen

Premies inboedelverzekering blijven dalen
© Pixabay

Bij opstalverzekeringen stijgen de premies al jaren. De oorzaak is terug te voeren op de steeds verder toenemende bouwkosten. Premies voor inboedelverzekeringen dalen juist. Moneyview zocht uit hoe dit komt.

Premies voor inboedelverzekeringen zijn de afgelopen vijf jaar met acht procent omlaag gegaan, becijferde onderzoeksbureau Moneyview voor het Special Item Woonverzekeringen. Het is moeilijk te duiden waar de oorzaak ligt van deze ontwikkeling. Wel is te zien dat verzekeraars bepaalde dekkingen minder vaak standaard aanbieden. Zo wordt bijvoorbeeld – vanwege de hoge schadelast – de standaarddekking voor mobiele elektronica steeds verder uitgekleed en verhuist deze steeds vaker naar een optionele module.

Limburg duurste provincie
De premiedaling van de inboedelverzekering verschilt per provincie. Zo is de premie in Overijssel sinds 2017 vrijwel gelijk gebleven. In andere provincies, zoals Friesland en Zeeland, is de premie met meer dan 10% gedaald. In Zeeland is een inboedelverzekering gemiddeld het goedkoopst. Het prijsverschil tussen deze provincie en de duurste provincie, Limburg, is € 56,- per jaar. Ondanks alle verschuivingen is de onderlinge prijsverhouding tussen de provincies niet veel veranderd. Het beeld dat in de noordelijke provincies bijvoorbeeld minder premie betaald hoeft te worden dan in de Randstad, is onveranderd gebleven.

Een inboedelverzekering wordt hoofdzakelijk afgesloten voor schades die binnenshuis worden opgelopen. Een voorbeeld hiervan is schade door inbraak of brand. De schade aan inboedel die door oorzaken buitenshuis opgelopen kan worden, bijvoorbeeld door een storm of overstroming, wordt meestal gezien als van secundair belang. Door het vele thuiswerken van het afgelopen jaar is het belang van de ‘binnenshuisdekking’, vooral wat betreft elektronica, alleen maar toegenomen. Nu door thuiswerken mobiele elektronica enerzijds en kleine kinderen en huisdieren anderzijds zich steeds vaker in dezelfde ruimte bevinden, is deze dekking relevanter dan ooit tevoren, vanwege de toegenomen kans op val- en stootschade.

Maar zoals gezegd halen verzekeraars de dekking van dit soort apparaten steeds vaker uit de standaarddekking. Als het gaat om brand en diefstal, dan is de schade binnenshuis nog bij 47 van de 53 inboedelverzekeringen standaard meeverzekerd. Bij zes producten is standaard helemaal geen dekking voor mobiele elektronica binnenhuis. Van alle onderzochte inboedelverzekeringen kent 47% wel een optionele dekking voor schade aan mobiele elektronica die binnenshuis wordt veroorzaakt.

Een verzekerde kan ook kiezen voor een allriskverzekering. De term ‘allrisk’ zou bij een consument de verwachting kunnen wekken dat hij overal voor verzekerd is. Helaas, van de onderzochte 31 allriskverzekeringen is val- en stootschade aan mobiele elektronica bij een derde niet standaard meeverzekerd. Ook hier moet weer een optionele dekking afgesloten worden. Bij negen allriskproducten, die standaard geen dekking bieden, is dit mogelijk.

Productrating
Inboedelverzekering
Dan de traditionele productrating van inboedel- en opstalverzekeraars. De ProductRating Prijs voor inboedelverzekeringen is gebaseerd op de gemiddelde marktpositie op 1 juni 2021 van 55 inboedelverzekeringen, waarvan 33 met een allriskdekking (AR) en 22 met een extra uitgebreide gevarendekking (EUG). De gemiddelde marktpositie wordt berekend over 10.000 klantprofielen uit de inboedelset van het Nationaal Woningen Profiel van Infofolio. De marktpositie per klantprofiel is bepaald op basis van de jaarpremie, poliskosten en andere administratieve kosten inclusief assurantiebelasting, vermeerderd met 8% van het laagst mogelijke eigen risico.

Vijf sterren voor voorwaarden:
• InShared Inboedelverzekering (AR)
• Lemonade Inboedelverzekering (AR)
• Vereniging Eigen Huis Inboedelverzekering (AR)

Vijf sterren voor prijs:
• Allianz Direct Inboedelverzekering Uitgebreid (EUG)
• Centraal Beheer Inboedelverzekering (EUG)
• FBTO Inboedelverzekering (EUG)

Productrating Opstalverzekeringen:
Voor de ProductRating Prijs van opstalverzekeringen zijn 47 producten onderzocht, waarvan 29 met een allriskdekking (AR) en 18 met een extra uitgebreide dekking (EUG). Ook voor de opstalverzekeringen zijn 10.000 profielen uit het Nationaal Woningen Profiel gebruikt. Naast de jaarpremie, poliskosten en administratieve kosten inclusief assurantiebelasting, is 14% van het laagst mogelijke eigen risico bijgeteld.

Vijf sterren voor voorwaarden:
• ING Woonhuisverzekering (AR)
• InShared Opstalverzekering (AR)
• Vereniging Eigen Huis Woonhuis Super Uitgebreid (AR)

Vijf sterren voor prijs:
• Allianz Direct Opstalverzekering Uitgebreid (EUG)
• ANWB Opstalverzekering (AR)
• Vereniging Eigen Huis Woonhuis Super Uitgebreid (AR)

GEEN REACTIES