Moneyview: dekking reisverzekeringen moet transparanter

Afschrijvingslijst reisverzekering moet transparanter
© Px

Bijna een vijfde van de reisverzekeraars weigert zijn afschrijvingslijsten openbaar te maken. Dit meldt Moneyview, onderzoeksinstituut voor financiële dienstverleners, vandaag in zijn special item reisverzekeringen.

Reisverzekeringen hebben een bagagedekking. Op deze dekking wordt het vaakst een beroep gedaan. In de meeste gevallen betreft het schade aan een smartphone. Wat de verzekering vervolgens uitkeert is onder meer afhankelijk van de dagwaarde van het toestel. Om die te kunnen berekenen, hanteert de verzekeraar een afschrijvingslijst. Deze lijsten verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. MoneyView en vergelijkingssite Independer willen dat deze lijsten openbaar worden, zodat verzekeringen beter met elkaar vergeleken kunnen worden en de consument kan inzien waar hij bij schade recht op heeft.

MoneyView en Independer hebben hiertoe alle Nederlandse verzekeraars benaderd. Inmiddels heeft 70% van de verzekeraars de lijsten openbaar gemaakt of toegezegd dit op korte termijn te zullen doen. Van de overige verzekeraars is een derde slechts beperkt transparant, door delen van de lijst openbaar te maken. De laatste groep, 18% van de verzekeraars, weigert tot dusver de afschrijvingslijsten vrij te geven.

Grote verschillen
Analyse door MoneyView van wat nu openbaar is toont dat er relevante verschillen zijn in de berekening van de dagwaarden. Bij een smartphone van 2,5 jaar oud met een nieuwwaarde van € 500 loopt dat bijvoorbeeld uiteen van € 83 tot € 250. Bovendien moet de consument rekening houden met een maximering van de uitkering, zoals die vastgelegd is in de polisvoorwaarden van de reisverzekering.

Productrating
MoneyView heeft ook de jaarlijkse ProductRating opgesteld van doorlopende en kortlopende reisverzekeringen. Bij doorlopende reisverzekeringen zijn de vijf sterren voor de prijsstelling voor SNS (Doorlopende Reis Europa Plus/Wereld), Univé (Doorlopende Reisverzekering) en Zelf (Doorlopende Reis Europa Plus/Wereld).

Vijf sterren voor voorwaarden gaan naar ABN AMRO (Doorlopende Reisverzekering), ANWB/Unigarant (Doorlopende Reis Compleet/Uitgebreid) en Europeesche (Doorlopende Reis Optimaal).

Bij kortlopende reisverzekeringen gaan de vijf sterren voor prijs naar OHRA (Kortlopende Reisverzekering) en Zelf (Kortlopende Reisverzekering). De vijf sterren voor voorwaarden in deze categorie gaan naar ANWB/Unigarant (Kortlopende Reis Compleet/Uitgebreid) en Europeesche (Kortlopende Reis Optimaal).

Bron: Moneyview

GEEN REACTIES