Machinebreuk en computerschade in één verzekering

De Operationele Techniek Verzekering van Markel combineert de traditioneel gescheiden verzekeringen voor machinebreuk en computerschade.

“Elektronica en computers zijn niet meer weg te denken uit het hedendaagse productieproces en gescheiden verzekeringen voor machines en computers met verschillende dekkingsvoorwaarden zijn daarom uit de tijd”, zegt Ben Kramer, senior underwriter engineering bij Markel International Nederland. De Operationele Techniek Verzekering (OTV) dekt alle risico’s rondom de techniek in productie- en administratieve processen en biedt de klant daarom meer zekerheid en mogelijkheden om bij schade de bedrijfscontinuïteit veilig te stellen.

“Dit zal een nieuwe trend zetten binnen de markt van technische verzekeringen”, meent Kramer.

"Als een machine niet langer functioneert, komt dat vaak doordat elektronica stuk is, waarbij moeilijk aantoonbaar is welk elektronisch onderdeel precies voor het falen verantwoordelijk is. Dit leidt in veel gevallen tot discussie over de vraag of er wel of geen materiële schade is, en dus de vraag of de verzekering wel dekking biedt. De dekking voor storing in de OTV voorkomt deze vaak vervelende discussie."

“Verzekeringen van elektronica hebben dikwijls beperkingen omdat ze dateren uit de tijd dat schade nog op het niveau van onderdelen gerepareerd konden worden en er veelvuldig gebruik werd gemaakt van onderhoudscontracten. Deze tijd ligt achter ons. Herstel vindt nu veelvuldig plaats op basis van omruil, waarbij units of printplaten in zijn geheel worden vervangen. De OTV van Markel past zich aan deze omstandigheid aan. In de OTV kunnen computersystemen zelfs op basis van aankoopwaarde worden verzekerd, waardoor de schadevaststelling eenvoudig op basis van de aankoopfactuur kan worden gedaan. Bovendien maakt de OTV het mogelijk techniek op basis van taxatie te verzekeren, iets dat bij technische verzekeringen ongebruikelijk was. Door deze kenmerken voorkomt OTV onderverzekering.”

Doordat in de OTV alle techniek op één polis wordt verzekerd wordt geen onderscheid gemaakt tussen werktuigbouwkundige installaties en computers en valt ook mogelijk verlies van gegevens en software die onderdeel zijn van het productieproces onder de dekking.

Bovenop de materiële schade die een ondernemer lijdt, dekt de OTV ook kosten die worden gemaakt in het kader van de bedrijfscontinuïteit. Om een klantrelatie in stand te houden kan een ondernemer bijvoorbeeld besluiten bepaalde opdrachten tijdelijk elders onder te brengen, met alle bijkomende kosten van dien. De OTV biedt dekking voor deze kosten.

GEEN REACTIES