Lage rente ‘fnuikend’ voor lijfrente-uitkeringen

copyright Pixabay

De vergoeding die banken en verzekeraars geven op een lijfrentetegoed is nog steeds extreem laag, concludeert MoneyView na onderzoek van de lijfrentemarkt.

Sinds augustus dit jaar is het u-rendement, dat door veel verzekeraars als grondslag wordt gebruikt voor de rekenrente van direct ingaande lijfrentes, voor het eerst onder nul gedoken. Hoewel de rentestanden weer wat oplopen, is de vergoeding die banken en verzekeraars geven op een lijfrentetegoed nog steeds extreem laag, zo stelt MoneyView. Voor bezitters van een lijfrente die deze om willen zetten in een uitkering, betekent dit dat ze weinig tot geen rendement meer op hun lijfrentesaldo zullen krijgen. Dit is fnuikend voor lijfrente-uitkeringen, aldus MoneyView.

Vooral bij uitkeringen in verzekeringsvorm zijn de gevolgen van de lage rentestand pijnlijk merkbaar. Het gemiddeld effectieve rendement bij verzekeringen is volgens berekeningen van MoneyView al sinds augustus 2012 negatief en is op dit moment -1,11%. Het zogeheten rendement bij overleven is in november 2016 met 0,28 procentpunt gedaald ten opzichte van november 2015, naar een niveau van 0,45%.

Banksparen scoort

Zoals elk jaar heeft MoneyView ook nu weer de MoneyView ProductRating voor lijfrenteproducten vastgesteld. Bij koopsommen (opbouwfase) zijn de vijf sterren voor prijs voor Aegon Bank (Lijfrente Sparen), Centraal Beheer Achmea (Extra Pensioen Sparen) en Nationale-Nederlanden (Aanvullend PensioenSparen). Dit zijn allemaal bancaire producten, die derhalve het beste scoren op prijs. Moneyview berekent dat het verschil tussen bankspaarproducten en verzekeringsproducten in extreme gevallen kan oplopen tot meer dan vijftig procent. In het algemeen kan volgens MoneyView worden geconcludeerd dat geen enkele verzekeraar op prijs kan concurreren met bancaire aanbieders van koopsommen.

Met betrekking tot de voorwaarden is het beeld niet anders. Ook hier zijn de bankspaarproducten heer en meester. De vijf sterren voor voorwaarden gaan naar a.s.r (Lijfrente Spaarrekening), Delta Lloyd (Lijfrente Groeirekening) en OHRA (Pensioenrekening). Met uitzondering van de mogelijkheid tot geruisloze voortzetting scoort het product van a.s.r. op alle meegenomen kenmerken marktconform of hoger. De producten van Delta Lloyd en OHRA onderscheiden zich met name op de mogelijkheid van switchen naar beleggen, het aanpassen van de looptijd, de geldigheidsduur van de offerte en de betalingsmogelijkheden.

Bij Direct ingaande lijfrentes zijn de vijf sterren voor prijs voor BLG Wonen/RegioBank (Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening), Centraal Beheer Achmea (Extra Pensioen Inkomen) en Nationale-Nederlanden Bank (Aanvullende PensioenUitkering). Dit zijn eveneens bankspaarproducten. Moneyview signaleert dat bankspaarproducten in het bijzonder bij overlijden gunstiger zijn. Overlijdt de rekeninghouder van een bankspaarrekening, dan gaan de uitkeringen van deze rekening over naar de erfgenamen. Bij een verzekeringsproduct op één leven vervalt de waarde bij overlijden van de verzekerde aan de verzekeraar. Bij verzekering op twee levens is er vaak sprake van 70% overgang op de medeverzekerde.

Lichtpuntje voor verzekeringsproducten

Bij de beoordeling van voorwaarden scoren verzekeringsproducten wel goed: de vijf sterren gaan naar Aegon (Garantie Inkomen), Delta Lloyd (Direct Ingaande Rente) en Legal & General (Direct Ingaande Lijfrente). Deze vijfsterrenproducten onderscheiden zich met name op de aanwezigheid van flexibele voorwaarden omtrent de offertetermijn, uitkeringsmogelijkheden en acceptatiegrenzen.

Bron: MoneyView

GEEN REACTIES