Kredietaanbieders doen nog altijd te weinig aan overkreditering en betalingsachterstanden

Kredietaanbieders doen nog altijd te weinig aan overkreditering en betalingsachterstanden
© Pixabay

Kredietaanbieders doen nog steeds te weinig om overkreditering bij hun klanten te voorkómen en goede oplossingen te bieden bij betalingsachterstanden. Dit meldt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het Klantbelang Dashboard.

In dit jaarlijkse onderzoek meet de AFM in welke mate banken en verzekeraars het belang van de klant centraal stellen. De AFM constateert dat er veel ruimte is voor verbetering. Er is nog steeds sprake van overkreditering: klanten kunnen meer lenen dan verantwoord is. Ook kunnen kredietaanbieders meer inspanningen verrichten om, samen met de klant, tot een goede oplossing te komen bij betalingsachterstanden.

Het soort krediet dat wordt verstrekt, speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van overkreditering en betalingsachterstanden. De kredietaanbieder moet een actief beleid hebben dat erop gericht is om het soort krediet aan te laten sluiten bij het bestedingsdoel van de klant. De AFM is van mening dat de markt zich op dat vlak meer moet inspannen. Daarnaast ziet de AFM onder meer dat kredietaanbieders niet altijd voldoende informatie inwinnen over bijvoorbeeld uitgaven van hun klanten. Of dat ze deze informatie onvoldoende hebben gebruikt bij het bepalen van de financiële positie van de klant. Uit het dossieronderzoek volgt dat dit ook heeft geleid tot overkreditering bij klanten.

Nadruk ligt op innen van achterstanden
Daarnaast doen kredietaanbieders nog te weinig aan het achterhalen van de oorzaak van betalingsachterstanden en het helpen oplossen van achterliggende problemen. De nadruk ligt vaak op het innen van achterstanden. In de leidraad Consument en Incasso heeft de AFM laten weten waar kredietaanbieders op moeten letten en welke verantwoordelijkheid zij hebben. Het merendeel van de onderzochte aanbieders handelt echter nog niet overeenkomstig de leidraad.

De AFM heeft met alle kredietaanbieders gesprekken gevoerd over hun individuele Dashboard uitkomsten. De aanbieders hebben inmiddels verbeteracties in gang gezet. De AFM houdt toezicht op de voortgang en doet in 2018 vervolgonderzoek.

Bron: AFM

Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

 

GEEN REACTIES