‘Klimaatverandering zorgt voor 20% premiestijging in komende 30 jaar’

‘Klimaatverandering zorgt voor 20% premiestijging in komende 30 jaar’
© Pixabay

Klimaatverandering heeft impact op zowel de gemiddelde schadelast als op het catastroferisico en dus op zowel premiebeleid als kapitaalbeleid van schadeverzekeraars. In een competitieve markt met Solvency-II-regelgeving leidt dat tot een complex probleem. De premiestijging ten gevolge van klimaatveranderingen kan over de komende 30 jaar gemiddeld bijna 20% bedragen. Dit concludeert student Melchior Mattens in zijn afstudeerscriptie.

De concurrentie in de markt heeft grote impact op de risicostijging, aangezien kleinere verzekeraars een relatief hoger catastroferisico hebben, wat tot hogere kapitaalslasten leidt. Concentratie in de markt zou hierdoor de premiestijging kunnen verminderen.

Met zijn afstudeerscriptie “Climate change and Insurance: Projection of premium level developments in a competitive property insurance market” wint Mattens de Johan de Witt scriptieprijs van het Koninklijk Actuarieel Genootschap. De prijs werd afgelopen donderdag uitgereikt tijdens het najaarscongres van het genootschap.

De jury was zeer onder de indruk van de originaliteit van deze scriptie. De combinatie van modellering van stormschade met slimme parameters en een marktanalyse met speltheorie leidt tot bijzondere resultaten. Ook beoordeelt de jury het onderzoek als zeer relevant, omdat klimaatverandering actueel is en Mattens aantoont dat de gevolgen in de Nederlandse verzekeringsmarkt ingrijpend kunnen zijn.

Mattens schreef zijn scriptie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij cum laude afstudeerde in de Master Actuarial Science & Mathematical Finance.

De Johan de Witt scritpieprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste wetenschappelijke scriptie. De prijs is in het leven geroepen ter bevordering en stimulering van het publiceren en het doen van onderzoek en/of het stimuleren van de praktische toepassing binnen de actuariële beroepsuitoefening en de actuariële wetenschap.

Bron: Koninklijk Actuarieel Genootschap

Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES