Inkomensverzekeraars werken samen bij implementatie AVG

copyright Pixabay

Inkomensverzekeraars a.s.r., Avero Achmea en Nationale-Nederlanden/Delta Lloyd werken in hun rol als volmachtgever samen bij de naleving van de AVG.

Dat schrijft Kim Brinkman in het decembernummer van GA Magazine, het ledenblad van de NVGA. Brinkman is docent privacywetgeving aan de Avans Hogeschool en als adviseur betrokken bij deze samenwerking tussen de inkomensverzekeraars. In hun rol als risicodragers dragen zij gezamenlijk kennis over aan gevolmachtigd agenten over de AVG en de toetsing en naleving van deze verordening. Volgens Brinkman hebben al tientallen GA’s een training op dit vlak gevolgd en zijn handvatten aangereikt hoe ze in control kunnen komen ten aanzien van aanpassing werkprocessen, documenten en systemen.

Toestemming
De genoemde risicodragers hebben toestemming gekregen van de NMa om samen te werken en hun krachten te bundelen op dit specifieke vlak, aldus Brinkman. ‘Het is uniek dat volmachtgevers op dit non-concurrentiële vlak gezamenlijk optrekken. En dit geeft ook wel aan wat de verwachte impact is op het niet naleven van de AVG.’ Volmachtgevers willen begin dit jaar toetsen hoe ver de inkomensvolmachten zijn met implementatie van de AVG en willen zij GA’s adviseren op punten waar dat nog nodig is.

Register
Een van de gevolgen van de AVG voor inkomensvolmachten is dat er een register moet worden aangelegd waarin verwerkingen van klantgegevens wordt bijgehouden. De AVG geeft aan wat een zogeheten ‘verwerkersverantwoordelijke’ allemaal inhoudelijk in het verwerkingsregister moet opnemen. Bij een inkomensvolmacht is dit de claimbehandelaar en Brinkman wijst er in haar artikel op dat de claimbehandelaar in het kader van zowel de AVG als de algehele regelgeving rond inkomensverzekeringen, goed moet kijken welke informatie hij wel en niet mag registreren en mag delen.

Claimbehandelaar
Zo heeft een claimbehandelaar geen onderzoeksrecht naar de achtergrond van een verzuimmelding en mag hij of zij derhalve geen gezondheidsgegevens verwerken. Daarnaast mag de claimbehandelaar geen informatie omtrent de interventie verwerken, omdat er geen relatie mag worden gelegd tussen de ‘verzuimer’ en het soort interventie. Verder mag de claimbehandelaar geen informatie ontvangen van een factuur met inhoudelijke gegevens van de interventie en persoonlijke gegevens. Het verwerken van nota’s van dienstverleners is daarmee lastig, aldus Brinkman. De komst van de AVG geeft daarmee GA’s volgens Brinkman de mogelijkheid eens goed naar de kwaliteit van zijn arbo- en re-integratie dienstverlening te kijken.

Bron: GA Magazine

Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES