ING Woonbericht: vertrouwen in woningmarkt stijgt maar thuis voelen kost tijd

ING: thuis voelen kost tijd

ING meldt in haar Woonbericht van 29 juni dat het vertrouwen in de woningmarkt in het tweede kwartaal van 2021 weer is gestegen. De aanhoudend lage hypotheekrente wordt als positief ervaren. Dat de hypotheekrente naar verwachting zou kunnen gaan stijgen, heeft dan ook een negatieve impact op de ING Woonindex. Bijna de helft van de woningbezitters denkt zijn huis binnen een maand te kunnen verkopen, ondanks dat de koopwoningmarkt als erg duur wordt ervaren. Ook zijn de woningbezitters positief over de eigen financiële situatie. Het ING Woonbericht besteedt deze keer extra aandacht aan hoe mensen hun verhuizing naar een nieuwe woonplaats hebben ervaren. Het blijkt voor veel mensen tijd te kosten om zich thuis te gaan voelen.

Verhuizen is ingrijpend
Niet iedereen went even snel aan zijn nieuwe woonomgeving. Een grote groep, 30% van de mensen die verhuisden, voelde zich binnen een maand thuis. Een bijna even grote groep (25%) had er meer dan een jaar voor nodig. Een beperkt aantal mensen (5%) gaat zich zelfs helemaal niet thuis voelen. Waarom mensen zich niet meteen thuis voelen, kan verschillende oorzaken hebben, zoals een andere mentaliteit in de nieuwe woonplaats (38%), groepsvorming (25%) en meer afstandelijkheid (21%).

Wim Flikweert, manager Wonen: “‘Verhuizers’ naar een andere woonplaats missen niet zozeer de stenen maar vooral de sociale contacten van hun oude omgeving, zoals vrienden, familie, buren, verenigingen, kerk en kroeg. Maar 16% van de ‘verhuizers’ geeft aan de oude woning te missen. Verhuizen is daarmee voor velen een ingrijpende gebeurtenis.”

Buren moeten zich aanpassen aan elkaar
De meningen over wie zich moet aanpassen aan wie, zijn verdeeld. Van de oude bewoners vindt de helft dat de nieuwkomers zich moeten aanpassen aan hun nieuwe omgeving. Daarentegen is er ook een groep van 27% die vindt dat zij zich als oude bewoners aan de nieuwelingen moeten aanpassen. Hoe langer iemand ergens woont, hoe minder de bereidheid tot aanpassen wordt.

Volgens de ondervraagden worden de meeste woningen in hun buurt nog altijd gekocht door mensen uit dezelfde regio. Corona heeft er echter wel toe geleidt dat mensen minder gebonden zijn aan hun eigen omgeving. Flikweert: “De afgelopen periode zijn, mede door corona, veel mensen buiten hun eigen regio gaan kijken naar een huis. Het is goed om te zien dat die verschuiving door een grote groep wordt gezien als een verrijking en er begrip is tussen oude en nieuwe bewoners.”

De toegenomen belangstelling voor sommige woonplaatsen is voor bijna de helft van de mensen reden tot zorg. Zij vinden dat de huidige bewoners minder kans maken op een woning omdat buitenstaanders ook meedingen. De huidige bewoners voorrang geven op te koop staande woningen zou een oplossing kunnen zijn.

GEEN REACTIES