Financiële positie van pensioenfondsen is in eerste kwartaal verslechterd

Financiële positie van pensioenfondsen is in eerste kwartaal verslechterd
© Pixabay

Over het eerste kwartaal van 2018 is de financiële positie van pensioenfondsen verslechterd, meldt DNB in een nieuwsbericht. De totale waarde van de pensioenverplichtingen nam toe terwijl die van de beschikbare middelen afnam. De totale waarde van de pensioenverplichtingen kwam eind maart uit op €1.242 miljard. Een kwartaal eerder, eind december 2017, was deze waarde €1.236 miljard.

De rentetermijnstructuur, waarmee de waarde van de pensioenverplichtingen moet worden berekend, steeg in de eerste maanden van 2018. In maart echter werd die stijging vrijwel geheel ongedaan gemaakt waardoor over het geheel genomen de rentetermijnstructuur ongeveer gelijk is gebleven. De structuur veranderde wel; rentes bij looptijden tot en met 25 jaar stegen terwijl de rentes bij langere looptijden daalden.

De omvang van de beschikbare middelen bedroeg per ultimo maart €1.336 miljard. Deze zijn in het eerste kwartaal met ruim €10 miljard gedaald. De afname werd voornamelijk veroorzaakt door negatieve ontwikkelingen op aandelenmarkten.

Dekkingsgraden
Over het eerste kwartaal van 2018 steeg de gemiddelde beleidsdekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen (dit is de dekkingsgraad waarop pensioenfondsen hun beleidsbeslissingen baseren en is het gemiddelde van de dekkingsgraden over de laatste twaalf maanden gebaseerd op actuele marktinformatie) wel met 1,3 procentpunt. De gemiddelde beleidsdekkingsgraad kwam eind maart 2018 uit op 107,8%.

Maar de dekkingsgraad gebaseerd op actuele marktinformatie is in het eerste kwartaal voor de pensioenfondsensector als geheel met 1,2 procentpunt gedaald en uitgekomen op 107,5%. De dekkingsgraad lag daarmee eind maart net onder de beleidsdekkingsgraad.

De dekkingsgraad op basis van het wettelijk vastgestelde minimaal vereist eigen vermogen ligt voor de meeste pensioenfondsen rond de 104,2%. Aan het eind van het eerste kwartaal van 2018 voldeden 45 pensioenfondsen niet aan deze eis. Dat is ongeveer een vijfde van alle pensioenfondsen. Bij deze pensioenfondsen waren 3,4 miljoen actieve en 1,9 miljoen pensioengerechtigde deelnemers aangesloten. Dat is zo’n 63% respectievelijk 60% van alle actieve en pensioengerechtigde deelnemers. Dit aantal is ten opzichte van vorig kwartaal vrijwel niet veranderd.

Bron: DNB

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES