Eindsprint voor dekkingsgraad Nederlandse pensioenfondsen

dekkingsgraad pensioenfondsen gestegen in december 2021

Eind december 2021 is de indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen uitgekomen op 115%. Eind november was dit nog 111% en aan het begin van het jaar stond de dekkingsgraad op 100%. Dat is te zien in de Pensioenthermometer van Aon, waarin de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad dagelijks bijgehouden wordt. De indicatieve beleidsdekkingsgraad, die is gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen twaalf maanden, nam dit jaar toe van 94% naar 108%. Hiermee lijken vrijwel alle fondsen uit de gevarenzone wat betreft pensioenkortingen. Er lijkt zelfs ruimte te ontstaan om te gaan indexeren.

Lagere waarde verplichtingen en goede beleggingsrendementen in 2021

De dekkingsgraad is afhankelijk van zowel de waarde van de portefeuille als van de verplichtingen. In 2021 namen de verplichtingen af door de gestegen rente en deden de beleggingen het goed waardoor de portefeuille in waarde toenam. Beide effecten zorgen voor een hogere dekkingsgraad.

In december steeg de risicovrije rente over de eerste veertig jaar met gemiddeld 21 basispunten. Hierdoor stegen de verplichtingen met 4,4% in waarde. De beleggingsopbrengsten waren in december iets minder rooskleurig. Dit was voornamelijk het gevolg van de rentestijging. Hierdoor daalde de vastrentende waardenportefeuille ruim 4% in waarde. Ondanks verwachte renteverhogingen en zorgen om de gevolgen van de Omikron-variant van het coronavirus, deden de aandelen het goed. De aandelen van ontwikkelde markten en beursgenoteerd vastgoed lieten een plus zien van 3,5% terwijl de opkomende markten met 0,8% iets minder sterk stegen. De waarde van de totale portefeuille daalde in december met ongeveer 0,4%.

Verwachtingen voor 2022

UFR

Per 1 januari 2022 zal de UFR gaan dalen waardoor ook de dekkingsgraad zal afnemen. Deze komt met de lagere UFR 1,3% lager uit dan de stand van eind 2021.

Sterftetafel

Het Actuarieel Genootschap (AG) zal in september 2022 een nieuwe sterftetafel publiceren. In september 2021 was het volgens het AG niet nodig de huidige sterftetafel aan te passen vanwege de invloed van corona. Of dit nog steeds zo is, moet nog blijken.

Risicopreferentie

In het nieuwe pensioenstelsel is het nodig de risicopreferentie van de deelnemers te weten, om een goede beleggingsmix naar leeftijdscohort te kunnen samenstellen. Volgens Aon is het lastig om deelnemers zo ver te krijgen dat ze deelnemen aan een risicopreferentie-onderzoek, terwijl dit wel een belangrijk item is voor de pensioenfondsen in het komende jaar. Aon gelooft dat het onderzoek niet alleen een uitdaging is, maar ook een kans. “Aan de andere kant biedt zo’n onderzoek ook mogelijkheden om de deelnemers te bevragen”, zegt Frank Driessen, chief executive officer van Aon’s Wealth Solutions. “Zo kunnen fondsen bijvoorbeeld vragen stellen over de contractvoorkeur van de deelnemers. Wij adviseren om met deze onderzoeken aan de slag te gaan en het zodanig aan te pakken dat het fonds ook goede inzichten verkrijgt.”

Klimaat

Volgens de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) moeten financiële instellingen duurzaamheidsrisico’s rapporteren, in beleggingsbeslissingen meenemen en de impact van duurzaamheidsrisico’s op het rendement bepalen. Driessen: “Wij verwachten dat klimaat een prominentere plaats op de agenda’s van pensioenfondsen krijgt, als het niet vanuit wetgeving is, dan komt de druk wel vanuit de deelnemers.”

Bron: Aon

GEEN REACTIES