Binnenkort ook verzekerde bankgarantie voor nieuwbouw mogelijk

Binnenkort ook verzekerde bankgarantie voor nieuwbouw mogelijk

Nationale Waarborg, een organisatie die bankgaranties afgeeft aan particulieren die een woning kopen, kondigt aan vanaf medio januari ook verzekerde bankgaranties te gaan verstrekken voor nieuwbouwwoningen. Tot nu toe gebeurde dat alleen voor bestaande bouw en kon voor een nieuwbouwwoning alleen een bankgarantie zonder verzekering verkregen worden.

Verzekerde bankgarantie

Wie een woning koopt, verplicht zich bij het tekenen van de voorlopige koopovereenkomst om een bedrag van 10% van de koopsom beschikbaar te houden voor het geval de koop na afloop van de ontbindende voorwaarden toch niet door kan gaan. Dit kan door middel van een storting bij de notaris, maar ook met behulp van een bankgarantie. Nationale Waarborg heeft een marktaandeel van bijna 25% voor het verstrekken van bankgaranties.

Van de door Nationale Waarborg gestelde bankgaranties heeft 18,5% een verzekering. “Als na het verlopen van de ontbindende voorwaarden de koop om redenen als overlijden, ernstige ziekten, arbeidsongeschiktheid, onvrijwillige werkloosheid of echtscheiding niet doorgaat en de bankgarantie ingeroepen wordt, dekt de verzekering het volledige garantiebedrag”, aldus Nationale Waarborg. Tot nu toe werd deze verzekering alleen aangeboden bij bankgaranties voor bestaande bouw. Vanaf midden januari zal het ook mogelijk zijn een verzekerde bankgarantie voor nieuwbouw aan te vragen.

Andere veranderingen in het nieuwe jaar zijn dat de leeftijdsgrens van 65 komt te vervallen en dat er gewerkt wordt aan een nieuwe, klantvriendelijkere en laagdrempeligere manier voor het digitaal ondertekenen van de aanvraag voor een bankgarantie. Al 85% van de aanvragen wordt digitaal ondertekend maar er blijken hier nogal eens onduidelijkheden over te zijn.

Ontwikkelingen in 2021

Samen met de huizenprijzen steeg ook het gemiddelde garantiebedrag in 2021. Het gemiddelde bedrag komt uit op € 41.464. Dat is een stijging van 15,5% ten opzichte van vorig jaar. Ondanks de ontwikkelingen op de woningmarkt en de coronapandemie is het aantal claims niet toegenomen. “Dankzij de goede samenwerking met hypotheekadviseur, geldverstrekkers, banken en het acceptatieteam van Nationale Waarborg heeft de Covid-pandemie slechts in enkele gevallen geleid tot het inroepen van een bankgarantie omdat de hypotheek niet tot stand kwam. Deze getroffenen begeleiden we in dit proces op een zo’n coulant mogelijke manier, waarbij betalingsregelingen soms worden uitgesteld en rente en kostenberekening sowieso niet aan de orde zijn”, zegt Nationale Waarborg hierover.

Op digitaal vlak is er ook een verbetering geweest: sinds juli is Nationale Waarborg aangesloten op HDN en kan via Accelerate een bankgarantie aangevraagd worden. Daarnaast is het sinds november ook mogelijk een kosteloze toezegging te krijgen dat een bankgarantie wordt gesteld. De koper kan dit BankGarantieZeker certificaat al voor de ondertekening van de koopovereenkomst en onder minimale voorwaarden krijgen. Dit levert voor de klant een voorsprong in het onderhandelingsproces op.

Bron: Nationale Waarborg

GEEN REACTIES