€2 miljoen boete voor ABN AMRO wegens verzwijgen vertrek Zalm

€2 miljoen boete voor ABN AMRO wegens verzwijgen vertrek Zalm

ABN AMRO Bank heeft een bestuurlijke boete gekregen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het niet tijdig openbaar maken van voorwetenschap. Het betreft het niet melden van het aanstaande vertrek van bestuursvoorzitter Gerrit Zalm in de periode tussen 18 juli en 13 september 2016.

Vervroegd aftreden
Op 18 juli 2016 verscheen op de website van het Financieele Dagblad (FD) een artikel over het vervroegd aftreden van Gerrit Zalm bij ABN AMRO. Het artikel gaf nauwkeurig de stand van zaken weer: de raad van commissarissen was gestart met het proces voor de opvolging van de bestuursvoorzitter en verwacht werd dat dit nog in 2016 zou leiden tot de aankondiging van het vertrek van de toenmalige voorzitter.

Deze informatie betrof voorwetenschap, die ABN AMRO, een beursgenoteerde onderneming, na het verschijnen van het FD-artikel openbaar had moeten maken. De bank heeft dat nagelaten en heeft op vragen naar aanleiding van het artikel geen commentaar gegeven. Daardoor konden beleggers gedurende bijna twee maanden niet weten dat de informatie uit het FD-artikel op waarheid berustte en daarmee voor hen van belang was.

De AFM wil zich sterk maken voor eerlijke en transparante financiële markten en acht een boete in dit geval gepast. Daarnaast draagt deze boete bij aan het bewustzijn over het belang van een tijdige informatievoorziening aan beleggers over tussenstappen in een proces dat bijvoorbeeld is gericht op de opvolging van een bestuursvoorzitter.

Hoogte van de boete
Het basisbedrag van de boete in deze zaak is €2.000.000 en de toezichthouder vindt in dit geval dat bedrag ook passend. De AFM acht de overtreding ernstig en verwijtbaar. Hiermee is het vertrouwen in de markt geschaad. Het besluit kan door belanghebbende(n) nog ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Bron: AFM

GEEN REACTIES