AFM: maak geen misbruik van irrationaliteit klanten

'Intermediair moet zich specialiseren'

De AFM roept banken, verzekeraars en andere financiële partijen op om geen misbruik te maken van irrationeel gedrag dat klanten vertonen.

De toezichthouder doet deze oproep in een consultatiedocument dat gisteren is gepubliceerd. In dit document (‘Principes voor de keuzeomgeving’) geeft de AFM een aantal uitgangspunten over de manier waarop consumenten keuzes krijgen aangeboden in hun ‘financiële beslisproces’. Tot 16 januari kan op het document gereageerd worden.

Volgens de AFM wijken consumenten systematisch af van rationele beslissingen omdat ze niet-realistische veronderstellingen hebben. De toezichthouder concretiseert dit niet in het document. Wel stelt de AFM dat doordat er doorgaans weinig tijd en motivatie is voor financiële beslissingen, de niet-realistische ideeën een belangrijkere rol gaan spelen.

De AFM wil dat financiële ondernemingen geen misbruik maken van dit fenomeen, doordat ze (online) keuzemateriaal zo vorm geven dat ze inspelen op irrationele behoeften. ‘Er zijn verschillende mogelijkheden om consumenten een duwtje in een bepaalde richting te geven. Een standaardoptie kan bijvoorbeeld sterk sturend werken. De AFM stimuleert financiële ondernemingen om zorgvuldig om te gaan met deze sturing van consumenten en dit uitgangspunt in te zetten om consumenten uit te laten komen bij een passend product of dienst.’

De AFM wil verder dat financiële ondernemingen niet-passende producten weglaten uit de keuze-omgeving. Om dit te kunnen bepalen moeten de ondernemingen nagaan welke producten bij welke consumentengroepen passen. Vervolgens kunnen per groep keuzemenu’s op maat worden gegeven.

GEEN REACTIES