Drie autoverzekeraars verlagen premie vanwege de lockdowns

Drie autoverzekeraars verlagen premie vanwege de lockdowns
© Geld.nl

Autoverzekeraar Promovendum adverteert met radiospotjes: doordat we ten gevolge van de lockdowns minder autorijden en dus minder schades claimen, zijn de premies verlaagd. Ook ABN AMRO en Univé hebben de premies naar beneden aangepast. De meeste andere verzekeraars doen dit echter niet, meldt verzekeringsvergelijker Geld.nl na een rondgang.

Er is in 2020 aanzienlijk minder autoschade geclaimd, blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB). Vooral in het tweede kwartaal van 2020 lag het totale claimbedrag fors lager dan in 2019. (Zie de afbeelding.) In het derde kwartaal steeg het weer, tot ongeveer het niveau van 2019. Over het vierde kwartaal van 2020 zijn nog geen cijfers. Toch is dit voor verzekeraars, afgezien van bovengenoemde drie, geen reden om de premie te verlagen.

Geld.nl benaderde 15 autoverzekeraars, waarvan er 11 een reactie gaven. Hieruit blijkt dat ze bijna allemaal zien dat er in 2020 minder schades zijn geclaimd dan in 2019, vooral in de maanden maart, april en mei. Exacte cijfers wilden de verzekeraars niet geven.

De verzekeraars die de premies niet verlaagden, geven hiervoor verschillende redenen. Eén reden is dat het totaalbedrag per schade nog steeds hoog is en in de toekomst nog verder zal stijgen. Daarnaast geven verzekeraars ING, Unigarant, Centraal Beheer en FBTO aan dat het aantal schades in de coronaperiode slechts één van de factoren is die op de lange termijn meewegen in de premies. Deze verzekeraars kiezen er bewust voor de premies op de langere termijn stabiel te houden. Zo hoeven ze de premies ook niet direct fors te verhogen wanneer het aantal schades hoger uitvalt.

Volgens Geld.nl lag de gemiddelde autoverzekeringspremie in 2019 op ongeveer 84 euro per maand; in 2020 was dit 87 euro. “Omdat er ook verzekeraars waren die hun premies juist verhoogden, zijn de verschillen tussen de laagste en hoogste premies nog steeds groot”, zegt Amanda Bulthuis van Geld.nl.

Bron: Geld.nl

 

 

GEEN REACTIES