Meeste intermediairs zagen omzet stijgen in 2020

Meeste intermediairs zagen omzet stijgen in 2020
© Pixabay

Ondank corona waren de resultaten van de meeste verzekeringsadvieskantoren over 2020 positief. De stijging van de omzet schade en leven bleef licht achter bij de prognoses, en de groei in de hypotheekmarkt heeft werkelijk alle pre-coronaverwachtingen overtroffen. Voor 2021 zijn de verwachtingen bescheidener, maar wel positief.

Dit valt te lezen in de Adfiz Nieuwjaarspeiling, de traditionele vragenlijst die dit jaar door 88 respondenten is ingevuld. Liefst 80% van de respondenten zag de totale omzet stijgen, met gemiddeld 11%. Over de hele linie groeien kantoren vanaf 6 fte (bij 89% omzetgroei) vaker dan kantoren van 1 t/m 5 fte (bij 69% omzetgroei), de gemiddelde hoogte van de omzetstijging is vrijwel gelijk voor beide groepen.

Kijkend naar adviessegmenten waren de resultaten voor schade en leven positief, maar bleven deze wel iets achter bij de verwachtingen die in januari 2020 werden uitgesproken. De groei in de hypotheekmarkt (bij 83% van de kantoren met gemiddeld 35%) was echter niet voorzien en zo robuust dat overall de financiële verwachtingen zijn overtroffen. Ook de overige omzet steeg boven verwachting (bij 47% met gemiddeld 22%).

Prioriteiten voor 2021
In de verwachtingen voor 2021 is de markt toch iets terughoudender. De verwachtingen voor het eigen kantoor zijn weliswaar overwegend positief of neutraal, maar minder positief dan de verwachtingen én dan de realisatie in 2020. Voor de hypotheekmarkt houdt driekwart er rekening mee dat hier na de forse groei van 2020 enige pas op de plaats wordt gemaakt (32% verwacht daling, 44% verwacht gelijkblijvende omzet).

Topprioriteiten voor 2021 zijn actief klantbeheer, groei in de zakelijke markt en verhogen van de efficiëntie. Voor veel andere onderwerpen blijken er aanzienlijke verschillen tussen de deelnemende kantoren met max. 5 fte en de kantoren met meer dan 5 fte. Voor de kleinere kantoren zijn groei binnen bestaande klanten, groei in particuliere markt en meer specialiseren relatief belangrijk. De (wat) grotere kantoren zetten innovatie, verhoging efficiëntie van werkprocessen, groei in de zakelijke markt en nieuwe klanten vaker in hun top 5.

Bron: Adfiz

GEEN REACTIES