DNB: verzekeraars mogen weer dividend uitkeren

DNB: verzekeraars mogen weer dividend uitkeren
© Pixabay

De Nederlandsche Bank gaat dividendvoorstellen van verzekeraars onder haar toezicht weer zoals gebruikelijk beoordelen. Deze stap volgt op de oproep van begin april aan verzekeraars om de uitbetaling van dividend en de inkoop van eigen aandelen tijdelijk op te schorten tot er meer duidelijkheid is rondom de impact van COVID-19.

DNB had deze oproep gedaan in navolging van de aanbeveling van de ESRB, de European Systemic Risk Board, dat financiële instellingen in elk geval tot het einde van dit jaar geen dividenden uitkeren of aandelen inkopen om zo beter bestand te zijn tegen de, mogelijk zware, economische schok als gevolg van de coronacrisis.

DNB constateert echter dat echter aan deze aanbeveling ten aanzien van verzekeraars in Europa “op verschillende wijze” invulling wordt gegeven; niet iedereen houdt zich er dus aan. Ook merkt DNB dat verzekeraars, anders dan banken, geen ‘capital relief’ hebben ontvangen, en dat de directe impact van de coronacrisis op verzekeraars in algemene zin tot dusverre beperkt is. Daarom is besloten om dividendvoorstellen van verzekeraars weer zoals gebruikelijk te gaan beoordelen.

Voor verzekeraars die overwegen dividend uit te keren of aandelen in te kopen, geldt onverkort dat zij een degelijke, vooruitblikkende analyse moeten maken in het licht van de coronacrisis en bijvoorbeeld de aanhoudend lage rente. Daarbij verwacht DNB “een zorgvuldige analyse van de onzekere vooruitzichten op basis van het toezichtkader en het eigen kapitaalbeleid”.

Bron: DNB

GEEN REACTIES