DNB: Ook verzekeraars moeten afzien van dividenduitkering

Oproep DNB: blijf terughoudend met kapitaaluitkeringen

Vorige week waren het de banken die door de ECB en De Nederlandsche Bank werden opgeroepen om voorlopig geen dividend uit te keren. Deze week ontvangen verzekeraars een zelfde oproep.

EIOPA, de Europese toezichthouder voor bedrijfspensioenen en verzekeringen, publiceerde gisteren een statement waarin verzekeraars worden opgeroepen om de uitbetaling van dividend en de inkoop van eigen aandelen tijdelijk op te schorten tot er meer duidelijkheid is rondom de impact van COVID-19. DNB ondersteunt deze oproep ‘ten zeerste’.

‘DNB ziet dat de impact van het coronavirus op de economie groot is, maar dat de omvang en duur van de crisis nog onzeker zijn. Dat betekent dat op dit moment nog niet goed kan worden ingeschat in welke mate de buffers van verzekeraars geraakt zullen worden. Zo zal pas de komende periode blijken wat de impact is van de crisis op de waarde van de beleggingen.’ Ander punt is dat pas in de komende periode zal blijken hoe de schadelasten voor verzekeraars zich ontwikkelen. De mededeling van EIOPA en DNB zorgde prompt voor een koersdaling van de grote verzekeraars op de beurzen.

Variabele beloningen uitstellen
EIOPA stelt in zijn statement bovendien dat deze prudente aanpak ook zou moeten gelden voor de variabele beloningen van topfunctionarissen. “EIOPA verwacht dat verzekeraars hun huidige beloningsbeleid, praktijken en beloningen herzien en ervoor zorgen dat hun kapitaalplanning een afspiegeling is van de huidige economische situatie. In een dergelijke context moet het variabele deel van het beloningsbeleid op een conservatief niveau worden vastgesteld en uitgesteld. (Her)verzekeraars die van mening zijn dat zij wettelijk verplicht zijn om dividenden of grote bedragen aan variabele beloning uit te keren, moeten de onderliggende redenen uitleggen aan hun nationale bevoegde autoriteit.”

Bron: DNB, EIOPA

GEEN REACTIES